Bart Gussinklo

Onvrede

De economie draait goed, maar niet iedereen merkt dat in zijn portemonnee.

Ontevreden burgers gaan de straat op om te demonstreren tegen het falende systeem. De pensioengerechtigde leef-tijd moet omlaag en het onderwijs verdient onvoldoende. Ontevredenheid leidt, soms door politieke druk, tot kortetermijnkeuzes die op de lange termijn nadelig voor de economie kunnen zijn.
De landbouweconomie is gebaat bij een stabiel politiek klimaat. Binnenkort wordt bekend welke coalities in de provinciehuizen de dienst gaan uitmaken. Daarmee wordt ook de politieke kleur in de Eerste Kamer bepaald. Sommige oppositiepartijen zien dit als een kans om bepaalde maatregelen te versnellen. Bijvoorbeeld als het gaat over klimaat, biodiversiteit en emissies.

Gezond boerenverstand richting de politiek is nodig om de brij van moties en amendementen met feiten te weerleggen. Als LTO-bestuurders hebben wij daar dagelijks mee te maken. De afgelopen weken kwamen onderzoeksresultaten naar buiten over residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Een gevoelig onderwerp dat burgers raakt. De media springt erbovenop.
De politiek reageert met Kamervragen en moties. Het risico is dat kortetermijnkeuzes worden gemaakt die grote nadelige gevolgen hebben, terwijl feitelijk zaken niet kloppen.
Het is aan de sector om snel te schakelen en niet in diezelfde emotie te schieten. Met samenwerken tussen sectoren en het aanbieden van de juiste informatie zijn we in staat om de politiek te laten zien welke enorme stappen de sector al heeft gemaakt en nog gaat maken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. LTO wordt daarin gehoord bij de politiek. Dat is belangrijk want dit soort zaken passen niet bij de langetermijnambities die de landbouw heeft.

Ook wij kunnen in gele hesjes de straat op, het werk platleggen of demonstreren in Den Haag om ons gelijk te halen. Wat we werkelijk willen, is de ruimte om onze langetermijnambities waar te maken. Landbouwambassadeurs in de politiek, we weten jullie te vinden.


Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.