Landschap

Onze bedrijven en onze toekomst

Mijn agenda wordt de laatste maanden gedomineerd door overleggen op het ministerie en bijeenkomsten van het Landbouw Collectief, met veel onderlinge afstemming waarbij regelmatig brandjes geblust moeten worden.

De doelstelling staat nog steeds recht overeind: zorgen dat het stikstofbeleid niet verstikkend wordt voor de landbouw in Nederland. Boerengezinnen moeten een fatsoenlijk bestaan behouden. Een zware opdracht in het huidige politieke klimaat. Iedere deelnemer is zich daarvan bewust en probeert een steentje bij te dragen.

Ideeën komen soms van onderop en daar ontstaat nieuwe energie. Zo zijn verschillende werkgroepen bezig met de uitvoering van een aantal maatregelen voor melkvee en het borgen van de stikstofruimte voor landbouw. Ondertussen komen de provincies naar buiten met uitgewerkte beleidsregels. Zij willen voortvarend aan de slag met extern salderen. Aan de andere kant beseffen ze ook dat een sterke agrarische sector nodig is om de leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland te behouden. Het is nu zaak om goed aan te haken bij de provincies.

Sommige provincies willen een zone rond de natuurgebieden aanhouden om de emissies in beeld te brengen. Ze willen verschillende opgaven, zoals klimaat en veenweide, koppelen aan de stikstofopgave. Dat staat in de plannen. Er lijkt haast te zijn, want de projecten moeten doorgaan. Maar binnen de landbouw zijn er nog veel knelpunten die opgelost moeten worden. Nog steeds is onduidelijk hoe melders gelegaliseerd gaan worden. Ook weet niemand hoeveel stikstof precies nodig is. Dat moet allemaal nog geïnventariseerd worden. De stikstofruimte die de landbouw in haar vergunningen heeft, mag niet zomaar door andere sectoren worden opgesoupeerd. 

Elke sector zal zijn bijdrage moeten leveren om de natuur te verbeteren. Daarbij loopt de landbouw niet voor zijn verantwoordelijkheid weg, maar de sector wil aan de voorkant scherpe randvoorwaarden afspreken met de provincie. Daar moet eerst duidelijkheid over komen. Het gaat tenslotte om onze bedrijven en onze toekomst. 

 
Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.