PAS't het allemaal nog?

Het is nauwelijks nieuwjaar en de onderwerpen denderen alweer langs.

Een greep uit de speerpunten van 2019. Onderwerpen als biodiversiteit en klimaat zijn landelijk vastgelegd. Er komt een vertaalslag naar de regio. Wat dat betekent en hoe LTO daarin kan ondersteunen, zijn zaken waarmee we als regiobestuur met leden aan de slag willen.

In maart zijn de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen. Lijsttrekkers profileren zich op onderwerpen die aanslaan bij de kiezer. Een drastische draai richting biologisch is nodig volgens hen. Ze maken hun statement en gaan daarmee volledig voorbij aan wat dat betekent voor afzet en bestaansrecht voor de boer. Provincies en waterschappen hebben directe invloed op het boerenerf. De agrarische kandidaten op de lijsten verdienen de steun van sectorgenoten. Discussieer daarom mee op onze verkiezingsbijeenkomsten.

Boeren in veenweidegebieden gaan samen aan de slag tegen bodemdaling. De politiek vindt dat niet ver genoeg gaan. GroenLinks presenteerde eind december een initiatiefnota voor de veenweidegebieden. Realisme en onderbouwing ontbreken daarin. De consultatieronde loopt nog tot 31 januari. Daarna volgt een debat.

En dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zo’n achtduizend boeren hebben via dit systeem een milieuvergunning. De Europese rechter bepaalde dat vergunningverlening geen nadeel voor Natura 2000-gebieden mag opleveren. De vergunde emissieruimte moet door emissiebeperkende maatregelen op het gebied van mest, stalsystemen en voer terugkomen.

Minister Carola Schouten (LNV) twijfelt of daaraan voldaan kan worden en vraagt de sectorpartijen om gegevens. De sector heeft grote inspanningen gedaan en kan dat aantonen door de Kringloopwijzer en het dierregistratiesysteem. De varkenshouderij, pluimvee- en melkveesector hebben fors geïnvesteerd in emissiearme stalsystemen. Water toevoegen aan mest gebeurt steeds meer. Kloppen de metingen? De Raad van State bepaalt dit voorjaar of het allemaal nog past. Het past ons niet om de zwartepiet toegespeeld te krijgen.

Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.