Agrarisch natuurbeheer Salland

Stikstofdossier

Stikstof houdt Nederland in de greep. De land- en tuinbouw, de bouwsector en aanverwante sectoren worden geraakt, doordat de vergunningverlening is stilgevallen.

Bijna dagelijks reizen trekkers af naar het Malieveld in Den Haag, het RIVM, hoofdkantoren, provinciehuizen of Noordwijk om aandacht te vragen of af te dwingen voor de nijpende situatie waarin we met z’n allen steeds dieper weg dreigen te zakken. Op verjaardagfeestjes gaat het nergens anders meer over.

Ondertussen wordt op 17 oktober in de Tweede Kamer de pap gestort. Al eerder die week had de Haagse coalitie de rijen gesloten. Ook al leken de acties op de provinciehuizen succes te hebben, op 17 oktober viel de hamer. Kamerleden voerden een mooi stukje theater op.

Maar de strekking van de Kamerbrief bleef onaangetast: niet benutte latente vergunningsruimte wordt ingenomen bij het emissiearm maken van de stal. 30 procent afroming bij externe overdracht van stikstof en een koppeling van dierrechten en stikstof zijn onverkort vastgesteld. Voor een halflege tribune voltrekt zich ons toekomstig lot. Wat lijkt op uitstel tot 1 december, blijkt implementatie te worden van wat op 17 oktober is beslist.

De komende maand wordt cruciaal voor onze toekomst. LTO heeft al vele malen aangegeven dat een drempelwaarde, beter meten en een gebiedsgerichte aanpak nodig zijn; dat de landbouw zelf oplossingen in huis heeft. Het komt er nu op aan om de politiek en de beleidsmakers ervan te overtuigen dat dit voorgenomen stikstofbeleid niet gaat werken. LTO zet zich met de andere partijen volop in om ervoor te zorgen dat het stikstofprobleem niet alleen op de landbouw wordt afgewenteld. Met dit voorgenomen beleid verkrampt de sector en komt er geen kilo stikstof beschikbaar voor al de projecten die nu stilliggen.

De provincies hebben nog geen idee hoeveel stikstofdruk een natuurgebied kan hebben en wat de stikstofbehoefte is rondom de natuurgebieden. Politiek, toon bestuurlijke moed en gebruik deze periode om samen met de sector tot een oplossing te komen.

 

Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.