Resultaten 2014: melkveehouderij midden in de maatschappij

Innovatie en duurzaamheid op de agenda, de melkveehouderij is flexibel en creatief
LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Om te kunnen concurreren met collega’s uit omringende landen is onderscheidend vermogen nodig. Innovatie en kennisverspreiding helpen daarbij. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer en innovatiever.

Muizenschade .... Taxeren begint zo snel mogelijk

De deadline voor het insturen van taxatieformulieren is inmiddels verstreken. Bijna 900 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid die de provincie Fryslân biedt om via een formulier taxatie aan te vragen. De provincie Fryslân heeft het Faunafonds opdracht gegeven voor het taxeren van de percelen.
Dat betekent dat er de komende tijd heel veel bedrijven en percelen bezocht zullen worden door de taxateurs van het Faunafonds om de schade in het veld op te nemen.

 

Melden van muizenschade

Sinds eind augustus is LTO al actief om de gevolgen van muizenschade te beperken. Allereerst is aan staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel van het scheurverbod zodat grasland opnieuw ingezaaid kon worden. Dat is helaas niet gehonoreerd, waardoor de schade ondertussen nog steeds doorloopt. LTO beraad zich nu op verdere acties en is daarom gestart met het inventariseren van de schade bij de getroffen boeren. Wij vragen u daarom om dit inventarisatieformulier in te vullen.

Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

‘We spannen ons maximaal in voor leden’

‘Leden mogen van ons verwachten dat we ons maximaal inspannen. Daarover mogen ze ons bellen.’ Een uitspraak die het bestuur van LTO Noord Smallingerland typeert. Met grote gedrevenheid wordt de belangenbehartiging ter harte genomen bij deze Friese afdeling.

Klimaat en Energie

Het thema Klimaat en Energie biedt een overzicht van het werk van LTO Noord op dit vlak, en de behaalde resultaten.

37 miljoen voor waterbeheer Noord-Holland

Voor agrarisch natuur- en waterbeheer in Noord-Holland is de komende zes ja...

Verzekeren kisten tegen ringrotbesmetting

Op verzoek van de werkgroep LTO Pootaardappelen heeft PotatoPol besloten dat telers vrijwillig pootaardappelkisten kunnen verzekeren tegen het risico dat deze mogelijk in contact zijn geweest met de ringrotbacterie. PotatoPol wil hiermee stimuleren dat kisten worden vernietigd, nadat de NVWA een ringrotbesmetting op het bedrijf heeft vastgesteld. Dat versterkt de hygiënische voorzorgsmaatregelen om ringrotbesmettingen te voorkomen.

Pagina's