Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

Verkoop windmolenpark Kreekraksluizen

Mogelijk wordt het windmolenpark bij de Kreekraksluizen in het eerste kwart...

Miniwindmolen tot 25 meter

Gemeente Bronckhorst wil in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied 2016 mi...

Melkvee- en zuivelsector sturen op mineralenefficiëntie met KringloopWijzer

Met de ontwikkeling van de KringloopWijzer zetten NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB zich samen in om de mineralenefficiëntie in de melkveehouderij te verbeteren.

Ontvangen e-mail betreffende opvragen van uw BTW nummer

Als gevolg van een uitspraak van de Staatssecretaris van Financiën mogen ondernemersverenigingen zoals LTO Noord sinds november 2011 omzetbelasting op hun kosten terugvragen.
Een belangrijke voorwaarde voor de teruggaaf van omzetbelasting is dat LTO Noord moet kunnen aantonen hoeveel procent van onze leden BTW ondernemer zijn.

Bron: LTO Noord

Fakkeltocht tegen gaswinning Groningen

Actiegroepen als Groninger Bodem Beweging, Schokken Groningen, Grunn in Bew...

Toekomstig waterbeheer vraagt om bundeling kennis en maatwerk voor boer

Kennis bundelen over en samenwerken aan voldoende, schoon water en een betere bodemkwaliteit. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van drie pilots, die in het kader van het  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) onlangs zijn uitgevoerd. Dit is gebeurd in Bodegraven, Noordoostpolder en Meijel (gemeente Peel en Maas).
 

PS Fryslan stemt voor windmolens bij Afsluitdijk

Een meerderheid van Provinciale Staten Fryslan is voor windenergie bij de A...

Dag van LTO Noord Drenthe

De TT-hal in Assen was woensdag gevuld met circa 250 leden van LTO Noord en DAJK, die waren afgekomen op de Dag van LTO Noord Drenthe. Thema was ‘Ruim baan voor de Drentse boer!’

Bron: Foto's Harry Tielman

Pagina's