LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

LTO blij met breed inzetbaar vanggewas

LTO Nederland is blij met de mogelijkheid dat boeren vanggewassen kunnen meetellen voor vergroening in het Europees landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020.

“We hebben er als LTO bijzonder hard aan getrokken en onze inzet is gehonoreerd, mede dankzij druk vanuit de Tweede Kamer, inclusief coalitiegenoot VVD”, reageert een verheugde Jaap Haanstra, voorzitter van de vakgroep LTO Akkerbouw. “Er zijn nu aanpassingen bereikt, die we van meet af aan hebben bepleit.”

Bijeenkomst voor gedupeerde veehouders door Furazolidon-zaak

De NVV en LTO houden op vrijdag 1 augustus a.s. een bijeenkomst voor veehouders, die zijn  gedupeerd door de levering van veevoer met het verboden middel furazolidon. De samenwerkende organisaties willen in contact komen met getroffen varkenshouders om hen te informeren over de stand van zaken en mogelijke te nemen actie.

Aardbeien Demodag 2014

Na vijf succesvolle edities, organiseren DLV Plant en ZLTO/LLTB team Vollegrond op 5 september 2014 de zesde editie van de Aardbeiendemodag. Zoals voorgaande jaren wordt ook deze dag weer een ontmoetingsplek voor alle belanghebbende partijen uit de Belgische en Nederlandse aardbeiensector. Voor het tweede jaar op rij is de familie van Gennip bereid gevonden om hun praktijkbedrijf in Sint-Oedenrode ter beschikking te stellen voor dit evenement.

LTO Nederland en Tennet akkoord over invulling ‘kapstokhaakje’

LTO Nederland heeft met netwerkbeheerder Tennet voor haar leden een akkoord weten te bereiken over de tekst van het 'kapstokhaakje'. Tennet heeft dit in een brief aan LTO bevestigd.

Rundveehouderij start BVD–IBR campagne

De Nederlandse rundveehouderij (melkvee, kalveren, vleesvee) start dit jaar een campagne om de rundveeziektes BVD en IBR zo veel als mogelijk uit te bannen. De campagne is een initiatief van LTO Nederland, SBK, CRV en NZO. Ook de KNMvD is betrokken bij het initiatief. De initiatiefgroep kiest voor één gezamenlijke aanpak van beide dierziektes.

Pagina's