Resultaten 2014: melkveehouderij midden in de maatschappij

Innovatie en duurzaamheid op de agenda, de melkveehouderij is flexibel en creatief
LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Om te kunnen concurreren met collega’s uit omringende landen is onderscheidend vermogen nodig. Innovatie en kennisverspreiding helpen daarbij. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer en innovatiever.

Muizenschade .... Taxeren begint zo snel mogelijk

De deadline voor het insturen van taxatieformulieren is inmiddels verstreken. Bijna 900 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid die de provincie Fryslân biedt om via een formulier taxatie aan te vragen. De provincie Fryslân heeft het Faunafonds opdracht gegeven voor het taxeren van de percelen.
Dat betekent dat er de komende tijd heel veel bedrijven en percelen bezocht zullen worden door de taxateurs van het Faunafonds om de schade in het veld op te nemen.

 

Melden van muizenschade

Sinds eind augustus is LTO al actief om de gevolgen van muizenschade te beperken. Allereerst is aan staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel van het scheurverbod zodat grasland opnieuw ingezaaid kon worden. Dat is helaas niet gehonoreerd, waardoor de schade ondertussen nog steeds doorloopt. LTO beraad zich nu op verdere acties en is daarom gestart met het inventariseren van de schade bij de getroffen boeren. Wij vragen u daarom om dit inventarisatieformulier in te vullen.

Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

‘Meer contact tussen bestuur en leden’

Vleeskuikenhouder Bart Janssen uit het Drentse Zuidvelde is het nieuwe gezicht van LTO Noord als het om pluimveehouderij gaat. Janssen kiest bewust voor een sectorale invulling van zijn bestuurlijke ambities omdat de pluimveesector hem na aan het hart ligt.

VVP roept IKB’s op tot strikte handhaving van hygiënevoorschriften

Alles op alles zetten om verspreiding van virussen te voorkomen

Varkenshouders die de hygiëne op hun bedrijf niet volledig op orde hebben, moeten daarop door de kwaliteitssystemen IKB Varkens en IKB Nederland Varkens worden aangesproken. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO vakgroep Varkenshouderij, samenwerkend in het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP) roepen beide IKB’s op tot strikte handhaving van de hygiënevoorschriften.

Duurzame energie Duijvestijn is geslaagd

Duijvestijn Tomaten in Pijnacker heeft met Demonstratieproject Schoon en Zu...

Voorstel Asscher terugwerkende kracht transitieregeling ontoereikend

De overgangsregeling die minister Asscher ontwierp voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, reageert LTO Nederland.

De overgangsregeling moet voorkomen dat werkgevers tijdelijke arbeidsovereenkomsten met seizoenkrachten niet verlengen. Asscher stuurde vanmorgen zijn voorgenomen aanpak naar de Tweede Kamer.

Bron: LTO Nederland

Pagina's