Resultaten 2014: melkveehouderij midden in de maatschappij

Innovatie en duurzaamheid op de agenda, de melkveehouderij is flexibel en creatief
LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Om te kunnen concurreren met collega’s uit omringende landen is onderscheidend vermogen nodig. Innovatie en kennisverspreiding helpen daarbij. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer en innovatiever.

Muizenschade .... Taxeren begint zo snel mogelijk

De deadline voor het insturen van taxatieformulieren is inmiddels verstreken. Bijna 900 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid die de provincie Fryslân biedt om via een formulier taxatie aan te vragen. De provincie Fryslân heeft het Faunafonds opdracht gegeven voor het taxeren van de percelen.
Dat betekent dat er de komende tijd heel veel bedrijven en percelen bezocht zullen worden door de taxateurs van het Faunafonds om de schade in het veld op te nemen.

 

Melden van muizenschade

Sinds eind augustus is LTO al actief om de gevolgen van muizenschade te beperken. Allereerst is aan staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel van het scheurverbod zodat grasland opnieuw ingezaaid kon worden. Dat is helaas niet gehonoreerd, waardoor de schade ondertussen nog steeds doorloopt. LTO beraad zich nu op verdere acties en is daarom gestart met het inventariseren van de schade bij de getroffen boeren. Wij vragen u daarom om dit inventarisatieformulier in te vullen.

Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

LTO Noord: efficiënt werken in drie regio’s

LTO Noord werkt aan een nieuwe bestuurlijke structuur. De negen provinciale besturen worden opgeheven, er komen drie regiobesturen en leden krijgen een rol in projectmatig werken. Doel van de bestuurlijke vernieuwing is slagvaardiger en efficiënter opereren.

Gebr. Vereecken (Dronten) zijn Agrarisch Ondernemers 2015

De gebroeders Leander en Peter Vereecken sprongen vanmiddag in Zeist een gat in de lucht, toen LTO-voorzitter Albert Jan Maat bekend maakte dat zij de Agrarisch Ondernemers 2015 waren geworden. Op het toneel Hotel Theater Figi ontvingen beide fruittelers uit Dronten, leden van LTO Noord, de hoofdprijs: een cheque ter waarde van 12.500 euro. De publieksprijs ging naar Ronald Pelgrom en Petra Boomsma uit Hummelo, die van de melk van hun koeien allerlei soorten ijs maken.

Garantiefonds EU kan ondernemers helpen bij investeringen

Het Brusselse plan voor een garantiefonds voor gerichte ondersteuning van de agrarische sector en de economie op het platteland krijgt een positief onthaal. Doel is dat boeren, tuinders en plattelandsbedrijven door middel van het fonds makkelijker toegang kunnen krijgen tot leningen bij reguliere banken. “Het kan boeren en tuinders helpen bij investeringen. Banken doen er goed zich hier nu al in te verdiepen en te bezien welke mogelijkheden zich straks voordoen”, reageert voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Vorige week hadden hij en LTO-directeur Thijs Cuijpers nog een gesprek met de Europese Investeringsbank. Deze gesprekken krijgen een vervolg.

Bron: LTO Nederland

Eerste taxatieronde na muizenplaag afgerond

Het Faunafonds heeft alle bedrijven die een taxatie hadden aangevraagd inmiddels bezocht. Het mooie voorjaarsweer is intussen aanleiding voor veel boeren om te beginnen met het landwerk, er wordt volop bemest, gefreesd en geploegd. “Op veel plaatsen lijken de muizen ook vertrokken te zijn, al krijgen we nog steeds signalen dat plaatselijk nog een flinke toename te zien is”, zegt LTO-beleidsmedewerker Wiebren van Stralen (mest & milieu veehouderij).

Bron: LTO Nederland

Pagina's