MUIZEN - Meld muizenschade

Alle grondeigenaren en grondgebruikers met muizenschade kunnen zich aanmelden op onderstaande link van het meldpunt muizenschade bij LTO Noord. Voor aanmelding en registratie bij dit algemene meldpunt hoeft men niet persé lid te zijn van LTO Noord. Ook niet-leden worden, als alle anderen, geregistreerd. Iedereen die geregistreerd staat in het meldpunt bij LTO Noord wordt in de verdere correspondentie meegenomen, maar dan moet uiteraard wel het juiste emailadres zijn ingevoerd. 
 

Resultaten 2014: melkveehouderij midden in de maatschappij

Innovatie en duurzaamheid op de agenda, de melkveehouderij is flexibel en creatief
LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Om te kunnen concurreren met collega’s uit omringende landen is onderscheidend vermogen nodig. Innovatie en kennisverspreiding helpen daarbij. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer en innovatiever.

Muizenschade .... Taxeren begint zo snel mogelijk

De deadline voor het insturen van taxatieformulieren is inmiddels verstreken. Bijna 900 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid die de provincie Fryslân biedt om via een formulier taxatie aan te vragen. De provincie Fryslân heeft het Faunafonds opdracht gegeven voor het taxeren van de percelen.
Dat betekent dat er de komende tijd heel veel bedrijven en percelen bezocht zullen worden door de taxateurs van het Faunafonds om de schade in het veld op te nemen.

 

Melden van muizenschade

Sinds eind augustus is LTO al actief om de gevolgen van muizenschade te beperken. Allereerst is aan staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel van het scheurverbod zodat grasland opnieuw ingezaaid kon worden. Dat is helaas niet gehonoreerd, waardoor de schade ondertussen nog steeds doorloopt. LTO beraad zich nu op verdere acties en is daarom gestart met het inventariseren van de schade bij de getroffen boeren. Wij vragen u daarom om dit inventarisatieformulier in te vullen.

Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

Ledenraad van LTO Noord bijeen

‘Het algemeen bestuur meent dat we juist nu het onderzoek naar verdergaande samenwerking binnen LTO Nederland alle ruimte moeten geven.’ Dat stelde Annette van Velde, waarnemend voorzitter LTO Noord, bij de opening van de vergadering van de ledenraad, het hoogst orgaan van de vereniging, vrijdagmorgen in Putten.

Het onderzoek naar meer samenwerking en efficiencyvoordelen in LTO Nederland verband en de daarmee samenhangende keuze om de benoeming van de voorzitter uit te stellen, werd daar besproken.

Zorgvuldigheid

Alle grassoorten erkend als vanggewas

Binnen de vakgroep LTO Akkerbouw heeft de graszadensector zich ingespannen om alle grassoorten erkend te krijgen als vanggewas voor de vergroening van het GLB. De overheid heeft alle grassoorten daarvoor erkend als zij als onderzaai worden ingezaaid. Na de oogst van het hoofdgewas kan de onderzaai als EA vanggewas worden aangemerkt en het volgend jaar uitgroeien tot een graszadenproductie gewas.
Dat geldt nu voor alle grassoorten.

LTO Noord Lochem test computergame Superboer

‘Als de boer overstapt op ander kuilvoer, krijg je dan als speler een melding?’ LTO Noord Lochem en AJK Laren-Lochem hadden dinsdagavond de primeur om de game Superboer te testen en de suggesties kwamen al snel.

Pagina's