Resultaten 2014: melkveehouderij midden in de maatschappij

Innovatie en duurzaamheid op de agenda, de melkveehouderij is flexibel en creatief
LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Om te kunnen concurreren met collega’s uit omringende landen is onderscheidend vermogen nodig. Innovatie en kennisverspreiding helpen daarbij. Vanuit een gezamenlijke aanpak met zuivelondernemingen, overheid en onderzoek wordt de melkveehouderijsector nog duurzamer en innovatiever.

Muizenschade .... Taxeren begint zo snel mogelijk

De deadline voor het insturen van taxatieformulieren is inmiddels verstreken. Bijna 900 bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid die de provincie Fryslân biedt om via een formulier taxatie aan te vragen. De provincie Fryslân heeft het Faunafonds opdracht gegeven voor het taxeren van de percelen.
Dat betekent dat er de komende tijd heel veel bedrijven en percelen bezocht zullen worden door de taxateurs van het Faunafonds om de schade in het veld op te nemen.

 

Melden van muizenschade

Sinds eind augustus is LTO al actief om de gevolgen van muizenschade te beperken. Allereerst is aan staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel van het scheurverbod zodat grasland opnieuw ingezaaid kon worden. Dat is helaas niet gehonoreerd, waardoor de schade ondertussen nog steeds doorloopt. LTO beraad zich nu op verdere acties en is daarom gestart met het inventariseren van de schade bij de getroffen boeren. Wij vragen u daarom om dit inventarisatieformulier in te vullen.

Aanmelden voor actiedag muizenschade 19 januari 2015

U kunt zich aanmelden d.m.v.  het aanmeldingsformulier

LOCATIE: FRYSLAN FEAN PLAZA - DALHUYSENSTRAAT 50 - 8448 EW HEERENVEEN (gevestigd onder de tribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion).

Alles over de Russische boycot gebundeld

Op deze pagina vindt u vanaf nu alle informatie omtrent de Russische boycot. Klik op de titel van het artikel om verder te lezen.

LTO Noord op 15 juni 2012 telefonisch minder goed bereikbaar

LTO Noord gaat over op een nieuw telefoonsysteem. De telefoonnummers van LTO Noord en de gelieerde bedrijven blijven ongewijzigd. De planning is om op vrijdag 15 juni om te schakelen naar het nieuwe systeem. Dit betekent dat alle LTO Noord kantoren in de morgen gedurende enige tijd telefonisch niet of minder bereikbaar zullen zijn.

Met zijn allen scherp op de vele plannen

In eerste instantie was er alleen oog voor weidevogels. De boeren in de polders van Assendelft werden vergeten. Dankzij LTO Noord Noordzeekanaalgebied komt er nu een landbouweffectrapportage naar de impact van de nieuwe weg, die de A8 vanuit Zaanstad met de A9 bij Heemskerk verbindt.

LTO Noord blij met ontwikkelingsruimte Noord-Holland

Coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ biedt perspectief voor boeren en tuinders

Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ biedt boeren en tuinders in Noord-Holland meer ruimte om te ondernemen. LTO Noord is blij met dit akkoord, waarin veel aandacht is voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de provincie.

Geen beroep tegen PIP Bommelerwaard

Tuinbouwplatform Bommelerwaard stelt geen beroep in tegen het inpassingspla......

Schenkbelasting bij huwelijkse voorwaarden met andere verdeling dan 50/50

Op verzoek van LTO Noord Vrouw & Bedrijf heeft LTO Nederland een vraag neergelegd bij de belastingdienst over het verschuldigd zijn van schenkbelasting bij het vervangen van huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding door nieuwe opgestelde huwelijkse voorwaarden met een beperkt finaal verrekenbeding bij einde huwelijk door echtscheiding en een andere verdeling dan 50/50.

Pagina's