Aanmeldformulier DAW AVL erfscans

Heb je een melkveebedrijf, ben je gevestigd in de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden en vind jij het ook belangrijk dat erfafspoeling gereduceerd wordt? Meld je dan aan voor een gratis erfscan!

noord-holland-landschap-5

Heb je een melkveebedrijf, ben je gevestigd in de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden en vind jij het ook belangrijk dat erfafspoeling gereduceerd wordt? Meld je dan aan voor een gratis erfscan!

Waarom wij deze erfscan aanbieden

  • Om het risico op een boete te voorkomen als niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving;
  • Boeren voorzien van een kort en bondig rapport met praktische tips om erfafspoeling te voorkomen;
  • Laagdrempelige maatregelen om erfafspoeling te voorkomen;
  • Mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het nemen van maatregelen (indien van toepassing);
  • Biodiversiteit in de sloot stimuleren.

Verplichte wetgeving in 2027 

Voorheen was het Activiteitenbesluit (AB) leidend en vanaf 2021 is dit vervangen door het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), wat vanaf 2027 verplicht is. Er zullen een aantal zaken vanaf 2027 aangescherpt worden of zelfs niet meer toegestaan zijn waarbij de KRW het doel stelt dat de emissie naar het oppervlaktewater nul is. Daar willen we je graag op voorbereiden, vraag daarom een gratis erfscan aan!

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier erfscans