Over LTO Noord

Wij zijn de vereniging van en voor boeren en tuinders in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormen wij de schakel tussen onze leden, overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. 

Wij zijn de vereniging van en voor boeren en tuinders in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormen wij de schakel tussen onze leden, overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. 


Onze vereniging telt ruim 23.000 leden, met een directe of indirecte betrokkenheid bij de agrarische sector. Binnen LTO Nederland vertegenwoordigt LTO Noord ongeveer tweederde van zowel het ledenaantal als de productiewaarde van agrarische bedrijven.

Ondanks de krimp in de Nederlandse agrarische sector, blijft de organisatiegraad van de productiewaarde bij LTO Noord leden al jaren stabiel. Hiermee blijft LTO Noord de grootste en belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector in haar werkgebied.

Regio's en provincies

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas.