LTO Noord is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies.

 

We doen het voor en met onze leden

Wij laten de stem van 22.000 boeren en tuinders horen. Dat doen we via onze lobby op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dat doen we met en voor onze leden, die meepraten en meebeslissen via commissies, besturen en studiegroepen. Met als doel een duurzame agrarische sector met gezond voedsel en verantwoorde producten voor ons allemaal. 

Met thema’s en projecten

We behartigen belangen binnen verschillende thema’s, zoals Platteland & Omgeving, Bodem & Water en Natuur, Klimaat & Energie. Met deze thema’s en praktijkprojecten ondersteunen we onze leden in ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid. We maken hen daarmee toekomstbestendig en dragen bij aan een sterke agrarische sector.

Met elkaar, voor ons allemaal

We zoeken naar verbinding en draagvlak. We zijn de spin in het web tussen ondernemers, overheid, samenleving, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties.  Met ruim 160 collega’s zetten wij ons dagelijks met hart en ziel in voor agrarische ondernemers. Zodat boeren en tuinders nu en in de toekomst kunnen blijven werken aan de basis van ons bestaan. Voor ons allemaal.

Regio's en provincies

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas.


Werken bij LTO Noord

Bekijk hier de openstaande vacatures bij onze organisatie.