Bollenteelt

Ruim 65 procent van alle bloembollen in de wereld komt van Nederlandse bodem. Daar zijn wij trots op. Om deze sterke internationale positie te behouden en te ontwikkelen, is op lokaal en regionaal niveau voldoende ruimte om te ondernemen noodzakelijk.

vollegrondsgroenteteelt-5

Ruim 65 procent van alle bloembollen in de wereld komt van Nederlandse bodem. Daar zijn wij trots op. Om deze sterke internationale positie te behouden en te ontwikkelen, is op lokaal en regionaal niveau voldoende ruimte om te ondernemen noodzakelijk.

Wereldwijd is er grote vraag naar Nederlandse bloembollen. Een zorgvuldige teelt met oog voor bodem, water en omgeving is een belangrijk speerpunt voor deze sector. 

De Nederlandse bloembollensector teelt bloembollen die worden geëxporteerd over de hele wereld. De sector is ondernemend en onderscheidt zich op duurzaamheid. Telers produceren met oog voor de omgeving en zetten zich met succes in voor betere bodemkwaliteit, plantgezondheid en het terugdringen van de milieubelasting. 

Wij zetten ons daarom samen met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) in voor de belangen van ondernemers uit de bloementeelt. De activiteiten zijn gericht op gewasbeschermingsmiddelen, innovatie, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en samenwerking binnen de keten. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.