LTO Noord Vrouw & Bedrijf

LTO Noord Vrouw & Bedrijf richt zich op bewustwording en versterking van de sociale en financieel economische positie van vrouwen op het agrarisch bedrijf. 

LTO Noord Vrouw & Bedrijf richt zich op bewustwording en versterking van de sociale en financieel economische positie van vrouwen op het agrarisch bedrijf. 

 

Een goede positie voor de agrarische vrouw

Daarnaast heeft de commissie Vrouw & Bedrijf aandacht voor maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal raken. De commissie richt zich op het ondersteunen van vrouwen bij het creëren van een betere positie voor hun zelf - en in het verlengde daarvan van het bedrijf en het agrarisch gezin.

Vrouw & Bedrijf zorgt voor belangenbehartiging, verbinding, bewustwording en faciliteren van een kennisnetwerk. Door te focussen op persoonlijke én maatschappelijke uitdagingen creëert zij perspectief en draagt zij actief bij aan een toekomstbestendige agrarische sector – voor vrouw én gezin – voor ons allemaal.

Weblogs

Bekijk hier de weblogs van 'De vrouw op het bedrijf' en van de politiek.

Meewerkend partner

Werk jij als partner van een agrarisch ondernemer mee in het bedrijf? Wat hebben jullie daar voor geregeld? Er kan van alles gebeuren waar je niet op voorbereid bent. Als het goed gaat denk je daar liever niet over na. Wat leg je vast als je gaat samenwonen of trouwen? Wat gebeurt er als je gaat scheiden? Krijg je salaris en bouw je pensioen op? Wat gebeurt er in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid? Hebben jullie de zaken goed op papier? In de video én blauwe balk hieronder lees je onze tips.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Helma Vermuë

Voorzitter en Provinciaal voorzitter Noord-Holland Vrouw en Bedrijf