|||

Vrouw & bedrijf

De LTO Noord commissie Vrouw & Bedrijf wil de belangen behartigen van de vrouwen op de agrarische bedrijven, zowel van de (mede-) ondernemers als van de (meewerkende) partners. De commissie richt zich op bewustwording en versterking van de sociale en financieel economische positie van deze groep mede-ondernemers of partners (meestal vrouwen). Dit leidt tot belangenbehartiging bij overheden en dienstverleners ten aanzien van diverse regelingen, waaronder fiscale regelingen, maar ook de toepassing van de reductieregeling bij zwangerschap door de bedrijfsverzorgingorganisaties. Daarnaast stimuleert de commissie economische vorming ter versterking van het ondernemerschap op het agrarisch (familie)bedrijf.

Willemien Koning

Willemien Koning

Voorzitter Vrouw & Bedrijf

Neem contact op Commissie Vrouw en Bedrijf

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.