Meewerkende ouders/kinderen

fruitteler-30

In de land- en tuinbouw zijn veel familiebedrijven en zijn er veel voorbeelden dat de ouders en/of kinderen meewerken in het bedrijf. Maar wat betekent dit?

Ouders

Op het moment dat in een familiebedrijf de ouders het bedrijf overdragen aan (een van) de kinderen betekent dit niet alleen emotioneel veel, maar ook zakelijk gezien. Het is raadzaam om hier vroegtijdig met alle betrokkenen over in gesprek te gaan. Maak afspraken over hoe jullie dit proces gaan doorlopen en heb aandacht voor niet alleen de zakelijke kant, maar ook de sociale kant. Denk aan zaken als: onderlinge arbeidsverhouding, werkgever versus werknemer, verantwoordelijkheden, wie woont er in de bedrijfswoning, wie doet welke werkzaamheden, wat verwacht je juist wel of juist niet van elkaar. Betrek jullie accountant vroegtijdig in dit proces.

Kinderen

Op het moment dat jullie zoon/dochter gaat meewerken in het bedrijf zijn daarin drie opties om dit te regelen: 1. Je sluit een arbeidsovereenkomst met jullie kind, 2. jullie kind werkt mee op basis van de familieverhouding (fictieve dienstbetrekking) of 3. jullie worden samen ondernemer.