Faillissement

vechtdal-20

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de ondernemer en jou als partner? Ben je zakelijk failliet of ook privé? Ben jij als partner aansprakelijk? Dit is afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf. Dat bepaalt jullie rechten en plichten. Een faillissement kun je mogelijk niet voorkomen, wel de wijze waarop jij als partner daarin wordt meegenomen kun je vooraf inschatten.

Bij een faillissement wordt door de Rechtbank een curator aangesteld op het moment dat het faillissement wordt ingediend. De curator heef een belangrijke rol in het proces, feitelijk heeft hij de touwtjes in handen.