Bij een onderneming hoort ook de financiële kant. Hiervoor moet veel gedaan en geregeld worden. Onderstaand een aantal onderwerpen die hierin onder andere aandacht behoeven. Kijk voor een compleet overzicht op Ondernemersplein.

Arbeidsvergoeding

Ga je als partner meewerken in het bedrijf, welke mogelijkheden zijn er dan en wat betekent dit fiscaal? Afhankelijk van deze keus dient dit vastgelegd te zijn bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst, en soms de notaris. Kijk ook naar jullie privérelatie in zakelijke zin, sluit dat aan op de keus die jullie maken qua meewerken?

  • Ben jij mede-eigenaar? dan is de rechtsvorm bepalend voor wat dit fiscaal betekent. Ben je werknemer? Dan heb je dezelfde rechten en plichten als eventueel andere personeelsleden. De ondernemer moet overigens wel als werkgever geregistreerd zijn bij de Belastingdienst.
  • Ben je medewerker? Dan heb je dezelfde rechten en plichten als de andere medeweker(s) in het bedrijf en wordt er door de werkgever loon aan jou betaald als medewerker.
  • Werk je vrijwillig mee? Dan krijg jij een kleine vergoeding en heeft de ondernemer recht op meewerkaftrek op de inkomstenbelasting. De meewerkaftrek is een bepaald percentage van de winst en wordt ingehouden op het inkomen van de ondernemer én afhankelijk van het aantal gewerkte uren van jou als meewerkende partner. Dit bedrag is vrij van inkomstenbelasting en hoeft niet uitbetaald te worden aan jou als je daar onderling als partners afspraken over hebt gemaakt. Wel is een urenregistratie verplicht waarbij je minimaal 525 uren hebt gewerkt. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden voor jouw situatie bij de Belastingdienst.

Binnen deze drie opties zit er verschil in rechten en plichten die aan jou en jouw partner worden toegekend. Bijvoorbeeld of je wel niet medeverantwoordelijkheid draagt bij eventuele bedrijfsschulden. De keuze tussen arbeidsloon en meewerkaftrek kan overigens jaarlijks opnieuw worden bepaald.