Ziekte of invaliditeit

16B5700

Jij of jouw partner wordt ziek of raakt blijvend invalide. Wat betekent dit voor jullie gezinssituatie?

Wat betekent dit voor het bedrijf. Een ondernemer is niet verplicht om verzekerd te zijn voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Dit moet de ondernemer zelf regelen.

En wat betekent dit voor jou als meewerkende partner of jullie kinderen? Want mocht je arbeidsongeschikt raken en je bent niet verzekerd, dan heb je vaak alleen nog maar recht op een bijstandsuitkering. Een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is verstandig om inkomensrisico’s af te dekken. Vind je dat te duur, dan kun je ook een eigen spaarpotje maken.