Een testament is belangrijk. De continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, de nabestaande blijft verzorgd achter en vooraf is bepaald wie de opvolger is.

Als er geen testament is wordt de ‘wettelijke’ verdeling toegepast. Dat betekent dat bij overlijden alle bezettingen en schuilden worden toebedeeld aan de langstlevende partner. Dat geldt ook voor een eventuele onderneming van de overleden.

Een dergelijke situatie kan een eventuele bedrijfsopvolger buitenspel zetten. Deze heeft volledige medewerking nodig van de langstlevende partner voor het aantekenen van bezwaar en dient vervolgens eventuele andere erfgenamen mee te krijgen in een nieuwe verdeling. Soms moeten erfgenamen worden uitgekocht.