Kinderen - taakverdeling

fruitteler-108

Hebben jullie kinderen of is er een kindje op komst? Wat betekent dit voor jullie taakverdeling, hoe verdelen jullie de zorg?

Zorg voor de kinderen

Hoe is jullie taakverdeling als het gaat om zorg voor de kinderen? Doe je dat samen, heb je de zorg verdeeld? Verandert er wat als het gaat om jouw werkzaamheden op het bedrijf? Ga jij of je partner minder doen of juist meer? Maken jullie gebruik van kinderopvang? Wat betekenen deze keuzes voor jullie zakelijke afspraken? Volstaan de huidige verzekeringen nog?

Baby op komst

  • Controleer tijdig de ziektezorgverzekering zodat je weet waarvoor je wel en niet verzekerd bent en wat je eventueel nog extra moet regelen?
  • Als je zwanger bent heb je de zorg voor jullie kindje, maar ook voor jou zelf als zwangere. Hoe ga je om met de gezondheidsrisico’s op het bedrijf? Welke werkzaamheden kun je wel of niet doen? Hoe lang blijf je doorwerken, wanneer heb je verlof en wanneer ga je daarna weer aan het werk, heb je behoefte aan verlof, moet er vervanging worden geregeld en zo ja hoe betaal je dat? Heeft jullie agrarische bedrijfsverzorging daar bijvoorbeeld een regeling voor?
  • Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof of een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling heb je recht op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Werk je als zwangere in loondienst ‘buiten de deur’ dan kun je gebruik maken van de bij jouw werkgever geldende regeling. Werk je als zelfstandige ‘buiten de deur’ kan dan goed waar je wel of geen recht op hebt. Werk je op jullie eigen bedrijf deels of volledig mee, dan is jullie zakelijke relatie bepalend voor waar je recht op hebt.

Regeling ZEZ

Ben je zwanger en heb je een eigen bedrijf? Dan kun je voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen bij het UWV: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit recht is geregeld in de Wet Arbo en Zorg (WAZO). Denk er wel aan dat vanaf het moment dat je hiervoor een ZEZ-aanvraag doet je ook een aantal plichten hebt. Bij een meerlingenzwangerschap of adoptie gelden aangepaste regels.