Winst/verlies

vechtdal-47

Heb je recht op winst of is er sprake van verlies. De basis hiervoor is de winst- en verliesrekening (resultatenrekening/exploitatierekening). Het geeft een overzicht van de opbrengsten en de kosten van een rechtspersoon over een bepaalde periode, veelal is dit een jaar. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of het verlies.

Hoe jij en je partner de zakelijke afspraken daarover hebben gemaakt bepaalt of jij daar een aandeel in krijgt (bij zowel winst als verlies).