Zijn er schulden dan speelt de privérelatie een belangrijke rol en de wijze waarop afspraken zijn vastgelegd. De keus kan zijn om jou niet aansprakelijk te laten zijn voor schulden, maar dat is wel afhankelijk van jouw positie in het bedrijf (werk je mee, ben je mede-eigenaar, …)

Als jij als partner mee tekent voor het bedrijf voor een lening bij de bank, dan ben je ook medeverantwoordelijk én medeaansprakelijk. Maak hierin van te voren de juiste afweging hoe jouw positie hierin is. Wees continu scherp op de financiële aspecten in het bedrijf en blijf zelf aan zet als het toch mis dreigt te gaan.