Akkerbouw en vollegrondsgroenten

De Nederlandse akkerbouw onderscheidt zich door vakmanschap, innovatie en efficiëntie. Hierdoor kan de sector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselproductie.

akkerbouwer-3

De Nederlandse akkerbouw onderscheidt zich door vakmanschap, innovatie en efficiëntie. Hierdoor kan de sector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselproductie.

Akkerbouwers telen gewassen zoals aardappelen, granen, suikerbieten en uien. Teelten die juist zo goed groeien in Nederland. Maar het klimaat verandert en er wordt steeds meer van telers gevraagd op gebied van plantgezondheid en biodiversiteit.  

Akkerbouw is de leverancier van voedsel voor mens en vee, voor ons allemaal. Maar ook van vezels en specifieke inhoudsstoffen voor medicinale of speciale gezondheidstoepassingen. Bovendien wordt de productie van biomassa gezien als oplossing in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Akkerbouw staat kort gezegd voor food, feed, fiber en fuel. 

De vollegrondsgroenteteelt is een kennis- en arbeidsintensieve sector. De productie voorop van gezonde voeding van zeer hoge kwaliteit en versheid staat hierin voorop. De vakgroep Vollegrondsgroente zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe kennis. 

Zo werken ondernemers in de sector aan technieken die teelten mogelijk moeten maken zonder residuen van gewasbeschermingsmiddelen. We zetten ons in voor een goede cao en willen we bereiken dat inwoners van EU-lidstaten hier aan de slag kunnen zonder een tewerkstellingsvergunning. Verder zijn we intensief betrokken bij de onderhandelingen over mineralennormen. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.