Strategische visie 2025

Strategische Visie LTO Noord 2020-2025

noord-holland-landschap-7

Strategische Visie LTO Noord 2020-2025

 

 1. LTO Noord speelt in 2025 een leidende rol in de belangenbehartiging van boeren en tuinders

  We zijn de spin in het web tussen ondernemers, overheden en consumenten, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. We hebben een centrale rol in steeds wisselende coalities. Als belangrijkste taak zien wij het mede-ontwikkelen van de randvoorwaarden voor agrarisch ondernemerschap met en voor leden. Als gids faciliteren we innovatie en vernieuwing in de sector. We zitten aan tafel bij overheden en staan in verbinding met de samenleving om het belang van onze sector breed gedragen te houden. In alles stellen we ons dienend op naar de wensen van onze leden, dat drijft en motiveert ons elke dag opnieuw.

 2. LTO Noord heeft een eigen plek op het speelveld van belangenbehartiging

  Wij zijn de vernieuwende, realistische, samenwerkingsgerichte belangen-behartiger met visie op toekomstgericht ondernemerschap. Voor actieve ondernemers is LTO de logische keuze. De vereniging waar kennis en inhoud zit, waar je als ondernemer gebruik van kan en mag maken. De vereniging waarvan je weet dat ze altijd openstaat om te verkennen waar de volgende stap voor toekomstgericht ondernemerschap ligt. Geen dromerig toekomstbeeld, maar een realistische innovatieve toekomst met een goed verdienmodel.

 3. LTO Noord is meer dan een vereniging voor boerenbelangen

  We streven van enkelvoudige naar meervoudige waardering voor boeren en tuinders. De boer als producent van voedsel, groen en natuur is onmisbaar in het vormgeven van een duurzame en circulaire economie. Steeds vaker kennen boeren en tuinders een hybride of multifunctionele bedrijfsvorm waarbinnen zij bijvoorbeeld zorg-, horeca- en verblijfsvoorzieningen aan-bieden. Naast landbouwer is hij ook landschapsbouwer en -beheerder, producent van duurzame energie, vastlegger en gebruiker van CO2, waterberger en watergebruiker. Via gezonde voeding zijn we producent van gezondheid, als beheerder van landschappen ook producent van toerisme, als tuinders en telers leverancier van groen en via diverse halffabricaten grondstofleverancier voor andere sectoren.

 4. LTO Noord faciliteert voor een bestendig verdienmodel

  Als meervoudige waardering concreet wordt, hebben boeren in de toekomst, meer dan nu, een meervoudig samengesteld inkomen. Primaire producten, beheer van natuur, vergoeding voor waterberging en absorptie van CO2-rechten, vergoeding voor praktijkgericht onderwijs, vergoeding voor toerisme en andere vormen van verbreding, kunnen zorgdragen voor minder afhankelijkheid van één dominante inkomstenbron.

 5. LTO Noord voedt de trots van de sector

  We leven in één van de meeste vruchtbare delta’s van de wereld. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om niet alleen onszelf, maar ook anderen binnen en buiten Europa te (helpen) voeden. Nederland is een gidsland en helpt met kennis en innovatie de productie van voedsel in andere landen te verbeteren of is leverancier van excellente producten waar elders tekorten zijn. LTO Noord faciliteert dat gezond, betaalbaar en kwalitatief voedsel voor iedereen beschikbaar is. Die leidende rol willen we binnen en buiten Nederland samen met anderen zichtbaar maken.

 6. LTO Noord heeft een gidsrol

  Als ondernemersvereniging zoeken we proactief onze leden op, waarbij wij ons focussen op de lange termijn bestaanszekerheid. We agenderen samen de thema’s die voor onze sector van belang zijn en blijven de sector prikkelen te bouwen aan een goed toekomstperspectief voor volgende generaties. Wij staan achter de boer en tuinder, voor ons allemaal. Niet alleen op kantoor, maar ook tussen de planten en dieren, op akkers, weilanden, in de stal en in de kas. Onze kennis faciliteert een efficiënte en door de markt en consumenten gewaardeerde bedrijfsvoering. Samen bereiken we het volgende niveau en blinken uit in duurzame productie van voedsel en groen met een hoog kwaliteitsniveau.