Paddenstoelen

De paddenstoelenteelt in Nederland is een innovatieve sector, waar volop kansen liggen voor duurzaam perspectief en is daarnaast een voorbeeld van kringlooplandbouw. Paddenstoelen worden gekweekt op paardenmest, stro uit de tarweteelt en slachtkuikenmest.

champignons 1920

De paddenstoelenteelt in Nederland is een innovatieve sector, waar volop kansen liggen voor duurzaam perspectief en is daarnaast een voorbeeld van kringlooplandbouw. Paddenstoelen worden gekweekt op paardenmest, stro uit de tarweteelt en slachtkuikenmest.

Nederland heeft 137 bedrijven die paddenstoelen kweken, samen kweken zij jaarlijks bijna 240 miljoen kg paddenstoelen. 

LTO Nederland is onze grootste ondernemersorganisatie in de paddenstoelenteelt. Meer dan 60 procent van de ondernemers in de paddenstoelenteelt is lid van een van onze regionale LTO-organisaties.  

De paddenstoelenteelt in Nederland is een innovatieve sector, waar volop kansen liggen voor duurzaam perspectief. Wij staan al lange tijd onder druk, lage prijzen enerzijds en hoge kosten op arbeid anderzijds leiden tot kleine marges. Onze bedrijven zijn in aantal afgenomen, maar dankzij schaalvergroting ontstaan ook efficiencyvoordelen en investeringsmogelijkheden. 

Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we een aanzienlijke bijdrage leverden aan de doelstellingen uit het Energieakkoord 2016, middels het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Wij zetten in op een energie-efficiencyverbetering van 2,5% per jaar en nieuwe bedrijven teelden in 2020 energieneutraal. 

Onze sector is daarnaast een voorbeeld van kringlooplandbouw. Onze paddenstoelen worden gekweekt op paardenmest, stro uit de tarweteelt en slachtkuikenmest. Deze grondstoffen worden via compostering opgewerkt tot een hoogwaardig uitgangsmateriaal voor allerlei soorten champignons, geschikt voor consumptie. De reststromen die na de productie overblijven (champost), kunnen in andere sectoren benut worden voor het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem – hetgeen bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.