Varkenshouderij

Op tal van terreinen lopen Nederlandse varkenshouders wereldwijd voorop en dat willen we graag zo houden. Wij staan met onze bestuurders, medewerkers en leden varkenshouders voor de uitdaging om kansen in de markt te verbinden met eisen en wensen van de maatschappij.

varkenshouderij-19

Op tal van terreinen lopen Nederlandse varkenshouders wereldwijd voorop en dat willen we graag zo houden. Wij staan met onze bestuurders, medewerkers en leden varkenshouders voor de uitdaging om kansen in de markt te verbinden met eisen en wensen van de maatschappij.

Nederland telt meer dan 4000 varkenshouderijen en bijna 5200 fte is werkzaam in onze sector. Meer dan 35% van onze nationale vleesconsumptie is varkensvlees en ruim driekwart van het varkensvlees dat wij exporteren blijft binnen Europa.

Varkensvlees is daarmee meest gegeten vlees in Nederland en Europa. Onze varkenshouderijen voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Wij worden vertegenwoordigd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). www.pov.nl.De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is in 2018 opgericht en is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking.

De POV is een op zichzelf staande organisatie die is voortgekomen uit LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). De samenwerking houdt in dat POV, LTO Nederland, regionale LTO-organisaties en onze leden op diverse terreinen samenwerken. De samenwerking betreft thema’s op het gebied van internationale, intersectorale, nationale en regionale belangenbehartiging.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.