Pluimveehouderij

De Nederlandse pluimveehouderij kenmerkt zich door vooruitstrevendheid en innovatiekracht. Op het gebied van dierwelzijn, een belangrijk issue in de sector, zetten wij telkens weer grote stappen en komen we tegemoet aan wensen van de maatschappij of afnemers.

pluimveehouder-133

De Nederlandse pluimveehouderij kenmerkt zich door vooruitstrevendheid en innovatiekracht. Op het gebied van dierwelzijn, een belangrijk issue in de sector, zetten wij telkens weer grote stappen en komen we tegemoet aan wensen van de maatschappij of afnemers.

Naast kippen telt Nederland 56 eendenhouderijen en 35 kalkoenhouderijen, jaarlijks worden ruim 10 miljard productie eieren geproduceerd.

Marktgericht ondernemerschap en een goed maatschappelijk ondernemersklimaat. Dat zijn misschien wel de belangrijke succesfactoren voor de Nederlandse pluimveehouder én dus voor ons allemaal. Via de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP richten we ons op beide aspecten. Voor de versterking van de concurrentiepositie initiëren en participeren we in projecten. Samen met ketenpartijen werken we aan een efficiënte keten. Hierbij spelen we samen met onze leden in op maatschappelijke ontwikkelingen. Aan dierwelzijn en 'omgevingsvriendelijk produceren' hechten we steeds meer belang. 

De Nederlandse pluimveehouderij produceert (broed)eieren en vlees. Wij zijn vooruitstrevend als het gaat om dierenwelzijn, stalemissies en mestverwaarding. Het voortdurend verbeteren en bewaken van diergezondheid en voedselveiligheid zijn onze prioriteit. 

Pluimveehouders door heel Nederland houden leghennen, vleeskuikens en ouderdieren, kalkoenen en eenden. Eieren zetten we hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland af, waar supermarkten volledig zijn omgeschakeld naar welzijnsvriendelijke eieren. Daarnaast zetten we bepaalde delen van kip buiten Europa af, mondiaal neemt de vraag naar pluimveevlees gestaag toe. 
 
Op het gebied van dierenwelzijn zetten we grote stappen. Met nieuwe stalsystemen wordt de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak tot een minimum beperkt. Mest, dat we nagenoeg volledig buiten de Nederlandse landbouw afzetten, wordt voor het grootste deel verwerkt tot korrels of groene stroom. 

We werken aan verdere verduurzaming van de sector. Integraal beleid staat hierbij centraal; minder emissies mogen niet leiden tot minder dierwelzijn. Het borgen van diergezondheid en voedselveiligheid zijn topprioriteit. Maatschappelijke discussies spitsen zich nu toe op het gebruik van antibiotica en de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak uit stallen. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.