Schapenhouderij

Nederland telt meer dan 27.000 mensen die op enthousiaste wijze bezig zijn met het houden van schapen; als hoofd-, neventak of hobby. We leveren met circa 8.500 bedrijven (met gemiddeld 135 schapen, ruim 450.000 schapen totaal) een bijdrage aan de economie en nog meer aan de ecologie.

zwartkop-schaap-33

Nederland telt meer dan 27.000 mensen die op enthousiaste wijze bezig zijn met het houden van schapen; als hoofd-, neventak of hobby. We leveren met circa 8.500 bedrijven (met gemiddeld 135 schapen, ruim 450.000 schapen totaal) een bijdrage aan de economie en nog meer aan de ecologie.

Ons land telt ongeveer 100 schaapskuddes die verantwoordelijk zijn voor natuurbegrazing en daarnaast worden schapen op 40 bedrijven gemolken. Om de oplopende kosten de baas te blijven, moeten wij efficiënter gaan werken. Daarbij worden de eisen vanuit de samenleving op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en milieu steeds strenger.

Onze uitdaging is om rendabel te produceren / te vermarkten en tegelijkertijd te voldoen aan de wensen van de maatschappij. Wij beheren een deel van de natuur en het landschap en leveren kwalitatief hoogwaardig en duurzaam lamsvlees.

Onze vakgroep spant zich in voor een diervriendelijk en natuurlijk imago en verdere professionalisering van ons allemaal. Onze schapensector is zeer divers van karakter. We hebben honderden bedrijven die zijn gespecialiseerd in de productie van lamsvlees, schapenmelk of natuurbeheer. Daarnaast hebben we nog vele duizenden bedrijven die met schapen een tweede tak invullen, zoals melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Schapen lopen het hele jaar door buiten en zijn daarmee gezichtsbepalend in het Nederlandse landschap. Wij hebben een uitstekend imago, wat bijdraagt aan verbindingen tussen de agrarische sector en maatschappij.

Voor ons zijn de komst van de wolf in Nederland, het beschikbaar houden van betaalbare gronden voor het weiden van schapen, het voorkomen van uitbraken van dierziekten en een sluitend en betaalbaar Identificatie- en Registratiesysteem punten van aandacht. Europees gezien leveren wij één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuurlijk. Een deel van ons vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.