Paardenhouderij

Ruimte creëren voor de duurzame ontwikkeling. Dat is waar de vakgroep Paardenhouderij voor staat.

16B5690

Ruimte creëren voor de duurzame ontwikkeling. Dat is waar de vakgroep Paardenhouderij voor staat.

Wat we doen is het behartigen van de belangen voor onze leden paardenhouders. We richten ons daarbij op zaken als ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en diergezondheid, mest en mineralen, kennis en innovatie en sociale zaken.

We doen dit door als vakgroep nauw samen te werken, van lokaal tot internationaal. Want alleen zo kunnen onze leden hun sterke economische en maatschappelijke positie behouden en uitbouwen.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.