Jaarverslag 2021: dit hebben we allemaal voor jou bereikt

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Hoewel 2021 al weer een paar maanden achter ons ligt, nodigen we je uit om nog één keer samen met ons terug te blikken op dat jaar.

16B0469

Ons zojuist verschenen jaarverslag geeft je namelijk een helder beeld van hetgeen LTO Noord allemaal voor jou heeft bereikt. Bekijk ter introductie hieronder de bijbehorende videoboodschap van onze voorzitter Dirk Bruins.


Het was een bewogen jaar, 2021. Een jaar waarin corona nog steeds een probleem was en waarin we werden geconfronteerd met stikstofrapport na stikstofrapport. Een jaar ook, waarin we te maken kregen met enorme stijgingen van de energieprijs. Én een jaar waarin een nieuwe coalitie werd gepresenteerd. Juist in deze onzekere tijden hebben we geprobeerd om voor rust en stabiliteit te zorgen. Met als voornaamste uitgangspunt het behartigen van jóuw belangen. 

Naast aansprekende voorbeelden van hoe we die belangenbehartiging hebben vormgegeven, tref je in het jaarverslag een beknopte financiële verantwoording aan. Al met al kunnen we terugzien op een jaar waarin we mooie resultaten hebben behaald. Resultaten ván ons allemaal, vóór ons allemaal!