‘Bedrijfsopvolging moet echt makkelijker’

  • Coevorden/Emmen-West
  • Wij van LTO Noord

'Wij boerenjongeren moeten wel een toekomst houden. Grond is duur en je kunt er niet van eten. Maar we hebben het wel nodig.' Dat zegt Robin Mittendorff in de serie Wij van LTO Noord.

Kunt u wat meer vertellen over uw bedrijf?

‘Ik zit sinds begin dit jaar in maatschap met mijn ouders. We hebben 110 melkkoeien, zestig stuks jongvee en tachtig vleesstieren. We insemineren de helft van de melkkoeien met Belgisch Witblauwen. Alle blauwe stierkalveren houden we zelf aan.’

‘Mijn opa is dit bedrijf begonnen in 1954. Hij woonde een eindje verderop en kocht hier wat grond en acht koeien en liet een schuur en later een ligboxenstal bouwen. Mijn ouders namen het bedrijf twintig jaar geleden over. In 1989 zijn ze begonnen met vleesstieren omdat ze te weinig melkquotum hadden. Langzaamaan zijn ze uitgebreid met grond en dieren.’

Met wie runt u het bedrijf?

‘Ik ben de voerchef. Terwijl mijn vader melkt, voer ik de koeien en kalveren. Daarna maken we samen schoon. We hebben een grote 2x20-swingovermelkstal, dus het melken is vrij snel klaar. De stieren doen we samen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘We willen stukje bij beetje doorgroeien. Daar zijn gelukkig wel mogelijkheden voor hier in de buurt.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘We moeten een sterk team hebben dat ons boeren vertegenwoordigt. Samen staan we sterk. Zie bijvoorbeeld nu de discussie over stikstof; als boer alleen had je daar niet zoveel tegenin te brengen.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord? Wat vindt u belangrijk?

‘Waar wij nu grote moeite mee hebben, is de discussie in Europa over de derogatie. De Europese landen worden daarin te veel gelijk getrokken. Wij moeten nu dure kunstmest kopen en mest afvoeren, terwijl onze mest eigenlijk beter is voor onze grond en niet uitspoelt. Ik denk dat we in Nederland efficiënter werken. Dus het zou raar zijn als wij dezelfde mestplaatsingsruimte krijgen als andere Europese landen.’

Wat zijn in uw ogen belangrijke thema’s?

‘De leefbaarheid van het platteland en boeren en burgers bij elkaar brengen. We moeten het toch samen doen.’

‘Zonne-energie houdt me ook bezig. Naast ons bedrijf ligt een groot zonnepark, terwijl er een industrieterrein naast ligt zonder zonnepanelen. Leg die zonnepanelen op daken in plaats van op landbouwgrond. Landbouwgrond is voor voedsel, niet voor zonnepanelen. Er zijn daken genoeg. Wij hebben zelf ook zonnepanelen en kunnen de opgewekte stroom nog wel kwijt, maar dat is niet overal zo. Dat is toch van de gekke?’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?

‘Ik hoop dat ze zich blijven inzetten voor jonge boeren. De bedrijfsopvolging moet echt makkelijker worden gemaakt. Ik hoorde dat de overheid van de landbouwvrijstelling af wil. Maar als ik als jonge boer de vrije waarde van de grond moet betalen, is bedrijfsovername echt niet te doen. Wij boerenjongeren moeten wel een toekomst houden. Grond is duur en je kunt er niet van eten. Maar we hebben het wel nodig.’

Naam: Robin Mittendorff (20)

Soort bedrijf: melkvee en vleesvee

In: Coevorden (Drenthe)

Lid sinds: altijd al

Bron:

Nieuwe Oogst