Blauwtong aangetroffen in midden Nederland

  • LTO Noord
  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij
  • Melkveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Vleesveehouderij

Op dinsdag 5 september is op 4 schapenbedrijven in het midden van het land de virusziekte blauwtong vastgesteld. Hiermee verliest Nederland haar vrije status. Omdat blauwtong een meldingsplichtige ziekte is, gelden er enkele maatregelen en zijn de bedrijven geblokkeerd.

16B5753

Bedrijven in de omgeving worden gescreend op aanwezigheid van het virus. Omdat het virus wordt overgedragen door knutten (kleine muggen), worden er knutten-vallen geplaatst om knutten te testen op aanwezigheid van het blauwtongvirus.

Lees hier de berichtgeving van Rijksoverheid.

Als u dieren hebt met verschijnselen die mogelijk duiden op blauwtong, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dierenarts. Bij een verdenking zal de NVWA worden ingeschakeld. Indien dieren binnen staan, zorg dan voor insecten-werend gaas en gebruik eventueel insecticiden om knutten te weren.

Blauwtong

Blauwtong veroorzaakt met name klinische ziektebeelden bij schapen, maar alle herkauwers zijn gevoelig. Bij schapen zijn de verschijnselen hoge koorts, neusuitvloeiing, dikke lippen, speekselen, rode tot paarsblauwe slijmvliezen, een dikke tong en wonden aan de zijkant van de tong, op de tandloze rand van de kaak en op de wangen. Verder wordt oedeem (zwelling) tussen de kaaktakken gezien en kreupelheid (door gezwollen kroonranden met pijn), veel liggen, staan met poten bij elkaar en een bolle rug. Bij koeien verloopt de ziekte vaak symptoomloos, maar ook bij koeien kunnen de ernstige symptomen zoals bij het schaap worden waargenomen. Let op: in combinatie met de hitte die voor de komende periode voorzien is, is het van belang om extra alert te zijn op afwijkend gedrag en/of de klinische symptomen.

Zowel bij het schaap/geit als bij het rund kunnen vruchtbaarheidsproblemen voorkomen: verwerpen, abortus en geboorte van afwijkende dieren. Voor dieren die besmet raken met blauwtong is er geen echte behandeling. De behandeling is met name gericht op ondersteuning met behulp van onder andere pijnstilling, ontstekingsremming en extra verzorging. Preventief kan vaccinatie ingezet worden. Het serotype van het virus is nog niet vastgesteld, maar dat zal op korte termijn gebeuren zodat duidelijk wordt welk vaccin kan worden toegepast. Vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis.

Het virus kan in principe niet zonder tussenkomst van een knut worden overgebracht van herkauwer op herkauwer. Voor mensen is blauwtong niet gevaarlijk.

Maatregelen

De getroffen bedrijven worden geblokkeerd en kunnen geen dieren meer afvoeren. Verder is er geen sprake van vervoersbeperkingen binnen Nederland. Voor export is alleen rechtstreekse export naar de slacht zonder beperkingen mogelijk. Voor export van levende dieren en levende producten van herkauwers naar Europa en derde landen verwijzen wij naar de NVWA, die de certificeringseisen op korte termijn zal aanpassen.

Lees hier meer over het aangetroffen virus en de maatregelen die de overheid neemt.

Oproep

Ben alert op de symptomen. Als u dieren hebt met verschijnselen die mogelijk duiden op blauwtong, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dierenarts. Bij een verdenking zal de NVWA worden ingeschakeld. Indien dieren binnen staan, zorg dan voor insectenwerend gaas en gebruik eventueel insecticiden.

Bron:

LTO Nederland