LTO Noord: Boeren zorgen voor weidevogels

 • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
 • Biologische landbouw
 • Bollenteelt
 • Bomen en vaste planten
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glastuinbouw
 • Kalverhouderij
 • Konijnenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Multifunctionele landbouw
 • Paardenhouderij
 • Paddenstoelen
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleesveehouderij

Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland behouden blijft. Helaas neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren. Toch hebben ook een boeren een zorgplicht voor de weidevogels. Zij voelen deze zorgplicht en nemen daarom verschillende maatregelen om de weidevogels te beschermen.

‘Wij boeren zorgen goed voor ons land en voor de weidevogels op ons land. Daar dragen wij een verantwoordelijkheid voor en vinden het belangrijk om die na te komen. Daarom nemen wij ook veel maatregelen voor de bescherming van weidevogels’, zegt Nico Verduin, regiovoorzitter van LTO Noord regio West.

Weidevogels beschermen

Eén van de dingen die boeren doen is het gebruik van metalen pannen die bij het bemesten met sleepslangen als een helm over de nesten worden geplaatst. Daarnaast is het gebruikelijk dat de (kieviet)nesten tijdens bewerking van de akkerbouw- of maispercelen tijdelijk worden verplaatst. Omdat het hierbij van groot belang is te weten waar de nesten liggen wordt de vogelwachter ingeschakeld. Een hightech benadering hierbij is dat ook steeds vaker drones gebruikt worden om de nesten te vinden. Ook wordt er tijdens het maaien van binnen naar buiten gewerkt om dieren en vogels naar omliggende percelen te drijven. Er zijn ook boeren die het maaien uitstellen, om de nesten veilig te houden. Sommige boeren gaan nog een stap verder en investeren in plasdraspompen en zaaien kruidenrijke mengsels in om daarmee de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren.

Passie voor weidevogels

We zien een positieve motivatie bij boeren om de weidevogel te beschermen. Melkveehouder Jeroen van Wijk uit Odijk: “We werken samen met de natuur en dan is het ook goed om daar wat voor terug te doen. Wij zitten met ons bedrijf in een verstedelijkte omgeving. Door de toenemende druk moeten we zuinig zijn op de grond die er nog is voor de weidevogels. Ik doe mijn best om mijn land vogelvriendelijk te maken zoals uitgesteld maaien en creëer plasdrasgebieden. Met vrijwilligers zoeken we naar nesten van onder andere de grutto en tureluur en daarnaast hebben we een kruidenmengsel ingezaaid. We hebben nu een levend land met kruiden en vogels en dat is fantastisch om te zien. Ik ben trots op de weidevogels en wil ze graag behouden.”

Roofdieren

De laatste decennia zorgen roofdieren voor een grote vermindering van eieren en vogels. Deze waarneming wordt ondertussen door onderzoek ondersteund.  LTO Noord roept provincies daarom ook op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.