‘De lokale LTO Noord-afdelingen zijn de plekken waar het gebeurt’

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Overijssel
  • LTO Noord

Gebiedsprocessen, ruimtelijke ordening, de nieuwe omgevingsvisie en faunabeheer. Het is Karst Spijkervet, melkveehouder en voormalig LTO Noord-regiobestuurder in Oost, niet vreemd. Eind april maakte hij de overstap naar het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen.

Karst Spijkervet regiobestuurder Oost

‘Ik ben trots op wat wij samen hebben bereikt’, blikt hij terug.

In maart 2022 bent u begonnen als regiobestuurder. Hoe kwam deze functie op uw pad?

‘Met het aftreden van mijn voorganger Klaas de Lange kwam er een functie vrij in het regiobestuur. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuille Landelijk Gebied, waar onder meer de gebiedsprocessen, ruimtelijke ordening en omgevingsvisie onder vallen. Nadat ik afscheid nam van mijn bestuursfuncties bij twee waterschappen, werd ik benaderd of ik De Lange wilde opvolgen.’

Wat was uw motivatie om ja te zeggen?

‘Het melkveebedrijf dat ik samen met mijn broer run, ligt dicht tegen een Natura 2000-gebied aan. Wij hebben al ons hele leven te maken met ruilverkavelingen en gebiedsprocessen, wat moet zorgen voor een sterke natuur en toekomstbestendige landbouw. Deze ‘tak’ was dus niet nieuw voor mij.
‘Daarnaast wilde ik na jaren LTO Noord van buitenaf te hebben gevolgd, van binnenuit mijn bijdrage leveren aan onze mooie organisatie. Ik kijk daar met een heel goed gevoel op terug.

’Waar ging uw energie als regiobestuurder vooral in zitten?

‘Ik hield mij vooral bezig met de Overijsselse Natura 2000-gebiedsprocessen Wierdense Veld, Engbertsdijksvenen en Springendal. Ik ben er onder meer trots op dat we samen met de provincie, gemeente, natuurorganisatie en andere belangenorganisaties een doorstart hebben gemaakt in het gebiedsproces Wierdense Veld.’

U had niet alleen de portefeuille Landelijk Gebied

‘Met het vertrek van voormalig regiobestuurder Hans van Beuzekom, kreeg ik inderdaad de portefeuille Fauna erbij. Het wolvendossier kost veel inspanningen en tijd. Het is een heikel punt in de media en gaat gepaard met diverse emoties.
‘Op de achtergrond richtte ik mij namens LTO Noord op de preventie en vergoeding van ganzenschade. Daarnaast hield ik mij samen met medebestuurders bezig met het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk gebied en alles wat daaronder valt.’

Wat was nog meer een belangrijk aandachtspunt?

‘We hebben als regiobestuur veel energie gezet op de vorming van het Landbouwcollectief in Overijssel. Vooral regiovoorzitter Bert Zandman was daar druk mee.
‘In het Landbouwcollectief trekken we samen op met andere agrarische belangenorganisaties. Ik hecht veel waarde aan het feit dat we elkaar als agrarische sector op diverse onderdelen weten te vinden.

Hoe kijkt u terug op uw bestuursperiode?

‘Ik heb het echt met heel veel plezier gedaan. Wel had ik meer contact willen hebben met de lokale LTO Noord-afdelingen.
‘Dat zijn de plekken waar het gebeurt. Daar raakt belangenbehartiging direct de boer en tuinder. De lokale afdelingen zijn een onmisbare factor.’

Melkveehouder en voormalig LTO Noord-regiobestuurder Karst Spijkervet is nu bestuurslid bij waterschap Vechtstromen.

Bron:

Tekst: Sandra Kuiper, Nieuwe Oogst | Foto: Freddy Schinkel