Eindsymposium project Boeren Meten Water

  • Regio Noord
  • Bodem en Water

Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ wordt dit jaar formeel afgesloten. Benieuwd wat het project heeft opgeleverd? Kom dan op donderdag 30 november naar het Boeren Meten Water eindsymposium, van 14.00 tot 17.00 uur, in Kollum.

De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt van grote economische en maatschappelijke waarde voor deze regio. Steeds vaker krijgt deze sector te maken met een toename van de verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Binnen het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ wordt de verziltingssituatie in kaart gebracht. Akkerbouwers in de kop van Groningen en Friesland én op Terschelling maken daarbij gebruik van speciale meetapparatuur. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor het beperken van gewasschade en het vergroten van teeltoptimalisatie.

Leerzame workshops

Wat heeft Boeren Meten Water opgeleverd? Wat zijn de nieuwste inzichten als het om verzilting gaat? En welke handelingsperspectieven hebben agrariërs die in toenemende mate met verzilting in hun sloten en percelen te maken krijgen? Deze én andere vragen komen op 30 november aan de orde tijdens het Boeren Meten Water eindsymposium. Met leerzame workshop over uiteenlopende onderwerpen zoals verzilting wereldwijd, gebiedsgerichte aanpak (NPLG) en praktijkgericht onderzoek (aardappelen).

Ben jij er ook bij? Meld je dan aan via deze link.

'Boeren Meten Water - Verzilting' wordt mede mogelijk gemaakt door ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland'.