'Geen one-issuepartij, dat is onze kracht'

  • Wij van LTO Noord

‘Mijn vrouw Carla is actief in de ledenraad van LTO Noord en het bestuur van Zuidelijk Flevoland. We benutten echt de breedte van LTO, want als melkveesector alleen red je het niet. Daar zit ook de kracht: we zijn geen one-issuepartij, maar hebben een breed maatschappelijk netwerk.’ Dat zegt Johan Dekker in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw Carla en ik hebben een melkveebedrijf in Oostelijk Flevoland met tweehonderd melkkoeien en bijhorend jongvee. Daarnaast ben ik al twintig jaar betrokken bij Koeien & Kansen. In dat project verkennen we samen met Wageningen Universiteit de milieudoelen voor de toekomst: mineralenbeheer, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en eigenlijk alle belangrijkste thema’s die langskomen op het bedrijf.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘Wij gaan door. We hebben een aantal kinderen die ‘ja’ zeggen op opvolging, dus dat wordt nog best spannend.
‘Mijn opa heeft zes zonen boer gemaakt en mijn vader twee, maar met het vermogen dat tegenwoordig nodig is voor een bedrijf wordt het best een uitdaging om onze kinderen ook boer te maken. Wel vind ik dat een leuk thema, want duurzaamheid is niet mogelijk als er geen opvolging is.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Vanuit het project Koeien & Kansen heb ik jarenlang veel contact gehad met LTO Noord, maar we waren niet lid. Dat was niet omdat we een hekel hadden aan LTO Noord, maar onbekend maakt onbemind. Inmiddels zijn we ruim twee jaar lid en ben ik portefeuillehouder melkveehouderij in Flevoland.
‘Carla is actief in de ledenraad van LTO Noord en het bestuur van Zuidelijk Flevoland. We benutten echt de breedte van LTO, want als melkveesector alleen red je het niet. Daar zit ook de kracht: we zijn geen one-issuepartij, maar hebben een breed maatschappelijk netwerk.’

Waar is de afdeling Zuidelijk Flevoland mee bezig?
‘De afdeling was sinds de zomer demissionair. Het bestuur had de tijd erop zitten en kon geen nieuwe mensen vinden. Ondertussen heeft een aantal mensen zaken opgepakt. Zo is de gemeente bezig met een omgevingsvisie en komt er een datacentrum.
‘Sinds 10 januari is er een nieuw bestuur: de taken zijn verdeeld en alles wordt actief opgepakt. We hebben ook een afdelingsapp. Die is nog wat rustig en dat is jammer, want ik hoop dat we hiermee meer leden bij de afdeling kunnen betrekken.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
‘Het gaat toch wel heel veel over stikstof, bijna bij het vervelende af. Het is hele complexe materie en het is nog lang niet afgelopen. Daarnaast blijven ook de andere thema’s, zoals diergezondheid en mestbeleid, aandacht vragen. Net als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO was?
‘De eerste gedachte is om hard weg te rennen, want je doet het als voorzitter nooit goed genoeg. Dat hoort ook bij de complexiteit van LTO. Je vertegenwoordigt achttien sectoren, maar elk lid staat voor het belang van zijn eigen bedrijf. De nieuwe voorzitter is een verrassende keuze. Ik denk dat hij het heel goed oppakt. Net als hem zou ik ook het verdienmodel prioriteit geven.’

Naam: Johan en Carla Dekker
Soort bedrijf: melkvee
In: Zeewolde (Flevoland)
Lid sinds: oktober 2018

Bron: Nieuwe Oogst