Informatiebijeenkomsten defensie - ruimtelijke behoeften

  • LTO Noord


Defensie is gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor de bouw en uitbreiding van kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen. Dit doet zij onder de vlag van Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Begin 2024 heeft een Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegen. Hierin heeft defensie partijen de mogelijkheid gegeven om inbreng te leveren voor de toetsingskaders die zij gaat gebruiken. LTO Noord heeft hier ook een zienswijze op ingediend. In deze zienswijze vragen wij expliciet om de landbouwbelangen mee te laten wegen; dit betekent onder andere het maken van een landbouweffectrapportage en het belang van behoud van landbouwgrond voor de agrarische sector.

Defensie organiseert nu per provincie een informatieavond waarin zij de laatste ontwikkelingen toelicht. Ook is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven aan defensie. Als je meer wilt weten over deze informatieavonden, kijk dan op de pagina van Ruimte voor Defensie. Via deze link vind je ook de data en locaties per provincie.