Ledenonderzoek 2021 van start

  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West
  • LTO Noord

LTO Noord houdt in oktober haar jaarlijkse ledentevredenheidsonderzoek. Alle bedrijfsleden hebben vrijdag 15 oktober een mail ontvangen met een vragenlijst. ‘Het kost slechts vijf tot tien minuten tijd om de vragenlijst over uw tevredenheid over LTO Noord in te vullen’, zegt manager ledenzaken Marijn Vermeulen. ‘Uw mening telt. Laat uw stem horen over onze ledenorganisatie.’

veehouder-van-diest-19

Net als voorgaande jaren wil LTO Noord weten wat haar leden vinden van de organisatie. Hoe tevreden zijn ze en wat verwachten ze van LTO Noord? ‘We zijn een vereniging voor en door leden. Leden vormen de basis van de vereniging. Daar hoort bij dat we hun regelmatig vragen naar hun mening over de organisatie’, zegt Vermeulen.

‘We willen er trends uit halen. Hoe ontwikkelt het cijfer zich dat leden geven aan LTO Noord, wat gaat goed en waar moeten we op bijsturen? Het inzicht dat we opdoen uit het tevredenheidsonderzoek, nemen we mee in onze planvorming en de stappen die we zetten als organisatie.’

De compacte vragenlijst invullen kost vijf tot tien minuten tijd. Aan leden wordt onder andere gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun LTO Noord-afdeling, over de regionale belangenbehartiging door LTO Noord en over de landelijke belangenbehartiging door LTO Nederland. ‘Wat moet LTO Noord vooral blijven doen en wat moet de organisatie niet meer doen?’ zijn andere vragen die worden gesteld.

Meer betrokkenheid

Uit eerdere ledenonderzoeken kwam naar voren dat leden meer betrokken willen zijn bij LTO Noord. ‘Daar hebben we gehoor aan gegeven. Leden worden regelmatig naar hun mening gevraagd over specifieke onderwerpen in de eigen regio’, licht Vermeulen toe.

‘Daarnaast zijn er interactieve webinars en organiseren we najaarsbijeenkomsten waar we in gesprek gaan met onze leden. Ook hebben we naar aanleiding van het vorige onderzoek meer inzet gepleegd op maandelijkse resultatenmails, werken we met een transparant jaarverslag en zoeken we vaker en proactief de landelijke en regionale media op met opinieartikelen.’

Luisteren naar leden

Op het verzoek meer te werken aan het imago van de sector, heeft LTO Noord de community BoerenBuren opgericht op Facebook en Instagram en worden publieksacties gehouden zoals ‘Boeren en tuinders pakken uit’. Vermeulen: ‘We luisteren naar onze leden en pakken op wat zij verwachten aan activiteiten en inzet. Laat uw stem, uw mening dus horen in het ledentevredenheidsonderzoek.’

Vragen? Bel dan met het informatiecentrum, tel: (088) 8886666.

Bron:

Nieuwe Oogst