LTO Noord heeft bestuurderslijst rond voor waterschapsverkiezingen

  • LTO Noord

Over twee maanden, op 15 maart 2023, zijn de Waterschapsverkiezingen, samen met die voor de Provinciale Staten. LTO Noord heeft per waterschap twee kandidaten voorgedragen voor de fracties ‘ongebouwd’ voor de zittingsperiode 2023-2027. Wie zijn de kandidaten namens de agrarische sector voor de 15 Waterschappen?

waterbeheer-01

Wetswijziging: max. twee zetels ‘ongebouwd’

Op 19 december 2022 – last minute dus - is het wetsvoorstel aangenomen om het aantal geborgde zetels voor de agrarische sector terug te schroeven naar twee. Ook vervalt de verplichte geborgde zetel in het Dagelijks Bestuur. Het doel van de initiatiefnemers is om de burger meer inspraak te geven. De wetswijziging heeft tot gevolg dat in enkele waterschappen een zittend lid straks reserve-lid wordt. LTO Noord hoopt dat zij in de nieuwe bestuursperiode hun werk in de fractie ‘ongebouwd’ blijven voortzetten, maar dan als fractie-ondersteuner en burgerlid van een commissie.

Proces & planning

De afgelopen maanden hebben door LTO Noord benoemde selectiecommissies per regio kandidaten geworven voor de waterschapsbestuurders ‘ongebouwd’. We zijn tevreden over de getoonde interesse in de vacatures. De kandidaten in de lijst (hieronder) zijn naar voren gekomen als geschikte kandidaten voor een voordracht naar de waterschappen. Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft unaniem ingestemd met de kandidaatstelling.

Dirk Bruins: “Alleen kwaliteit en kwantiteit van water telt”

Hoe kijkt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins aan tegen de rol van het waterschap, de geborgde zetels en de vastgestelde kandidatenlijst?

Over het waterschap: “Zeker in een land als Nederland, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, is een waterschap essentieel. Ik vind daarom ook dat het beheer van water en daarmee de waterschappen apolitiek moeten blijven. Om te kunnen borgen dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water goed is.”

Over de geborgde zetels: “Van oudsher is de kracht van waterschapsbestuurders – veelal agrariërs - dat ze vanuit een directe relatie met het landschap en intrinsieke motivatie voor goed en genoeg water, enorm betrokken zijn. Boeren hebben een direct belang bij beiden. Alleen daarom is het goed dat direct betrokkenen zoals de agrarische sector, die geborgde zetels behouden. Ik hoop echt dat die betrokkenheid in de nieuwe zetelopzet behouden blijft.”

Over de kandidatenlijst: “Ik ben blij met deze mensen die vanuit een onafhankelijke rol het werk willen doen. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik heb zelf ook deze functie bekleed en weet dat er best veel bij komt kijken en veel specifieke kennis vraagt. En dat zal alleen maar meer worden met de NPLG-plannen en de gebiedsprocessen. Waterschappen krijgen daar een grote rol in.”