Deze subsidie van waterschap Vallei en Veluwe helpt je om water vast te houden

  • Gelderland
  • Utrecht

Voor grondgebruikers en -eigenaren op de flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, als ook de oeverwallen langs de IJssel is er de subsidieregeling Watersparen. Waterschap Vallei en Veluwe draagt bij aan investeringen die water vasthouden.

 LTO Noord vindt investeren in droogtemaatregelen belangrijk, juist om bedrijfsspecifiek maatregelen te kunnen treffen.

Van weken vol stortbuien gingen we afgelopen voorjaar over in een periode van langdurige droogte. Juli daarentegen was weer erg nat. Het klimaat verandert en dat heeft effect op het watersysteem. Soms zitten de sloten overvol, maar steeds vaker staan ze langere tijd (bijna) droog. Om droogteproblemen te voorkomen, moeten we water zo lang mogelijk vasthouden. Zowel in de bodem als in de sloot. En daarvoor doen we een beroep op grondeigenaren en –gebruikers. 

Meld je aan voor de subsidieregeling Watersparen

Ben jij grondgebruiker en/of -eigenaar op de flanken van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en/of de oeverwallen langs de IJssel? En neem je maatregelen, zoals het vasthouden van water in de sloot langs je perceel of het beperken van drainage? Meld je dan aan voor de subsidieregeling Watersparen.