Maakt uw initiatief kans op de Anne Veenbaas-penning?

  • LTO Noord
  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij
  • Konijnenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Paardenhouderij
  • Pluimveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Varkenshouderij
  • Vleesveehouderij

Veenbaas-fonds reikt jaarlijks een prijs uit; de Anne Veenbaas-penning. Deze penning en bijbehorende financiële waardering van 500 euro wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn in Nederland.

kippen-24

Iedereen die een bijdrage levert aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn in Nederland komt in aanmerking: veehouder, dierenarts of onderzoeker, al vele jaren werkzaam binnen een diersector, net gestart of nog aan het studeren. Zowel grote als kleine initiatieven maken kans: op het eigen bedrijf, met enkele collega’s, in de regio of landelijk. De bijdrage aan diergezondheid en dierenwelzijn kan wetenschappelijk zijn, maar ook praktisch. Bijvoorbeeld het verminderen van sterfte, een goed idee om hittestress buiten de deur te houden of een verbetering in het antibioticumgebruik.

Wilt u iemand voordragen, die naar uw mening met zijn of haar initiatief een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn, meld je dan hier aan.