Maisschade door roek - meld je schade tijdig

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Roeken storten zich momenteel weer op de pas gezaaide mais. LTO Noord roept haar leden op om – bij aanzienlijke gewasschade - een tegemoetkoming aan te vragen bij BIJ12. Ook kunnen aantoonbaar veel meldingen leiden tot een afschotontheffing.

  • Heb je schade, vraag een tegemoetkoming aan via Bij12. Vervolgens log je in op 'Mijn Faunazaken'. Meld je schade binnen 7 werkdagen na constatering. 
  • Bij de beoordeling wordt getoetst of je voldoende verjagende middelen hebt ingezet (een akoestisch middel, bijvoorbeeld een gaskanon, en een visueel middel, bijvoorbeeld vlaggen. Een taxateur controleert hierop. Kijk op Faunaschade PreventieKits voor tips. 

Wat vindt LTO Noord van de schade door roeken?

Regiobestuurder Meindert Talma van LTO Noord: “Deze schade is frustrerend. Het melden van schade is van belang om financieel gecompenseerd te worden, en daarbij geeft het ook informatie over de omvang van schade aangericht door roeken. Hiermee kan er adequaat provinciaal beleid gemaakt worden in de bestrijding van die schade.”

Waar lobbyt LTO Noord voor?

Sinds het wegvallen van de vrijstelling om de schade door roeken met het geweer te bestrijden is in het beleid rond dit dier een probleem ontstaan. De inzet van het geweer om verjaging te ondersteunen was een probaat middel in het voorkomen van gewasschade. Op provinciaal niveau wordt gewerkt aan beleid om dit probleem te repareren. Hierbij is het essentieel dat er schadecijfers beschikbaar zijn waarmee onderbouwd kan worden dat afschot nodig is. Daarom hamert LTO op het melden van schades.