Meld je faunaschade voor een beter schadebeeld en wildbeheer

  • LTO Noord

In 2022 is landelijk volgens BIJ12 € 44 miljoen aan schade uitgekeerd. Dat is ruim 7 miljoen meer dan in 2021. LTO Noord weet echter ook dat dit slechts een deel is van de werkelijke schades die boeren en tuinders ervaren. Zo geldt een eigen risico, komen niet alle schades in aanmerking voor vergoeding en melden boeren niet alle schades.

schade-fruit-03

Daarom roepen wij leden op om bij faunaschade altijd melding te maken bij BIJ12.

  • Je ontvangt een vergoeding voor gederfde inkomsten.
  • Schadecijfers dragen bij aan de onderbouwing van ontheffingen, zodat beheer mogelijk blijft.

Uitspraak Raad van State – “Te weinig data”

Als wij geen schadecijfers aanleveren voor schadeveroorzakende diersoorten, dan is het steeds lastiger om ontheffingen ‘rechtbank proof’ te maken. De Raad van State heeft dit onlangs weer bevestigd: zowel landelijke als provinciale vrijstellingen in het faunabeheerplan zijn onvoldoende onderbouwd. Oorzaak is onvoldoende (gevalideerde) data en daarmee geen sluitende onderbouwing voor de vrijstelling. Het gevolg daarvan is dat schadebestrijding van onder andere konijn, zwarte kraai, kauw, houtduif en Canadese gans in een aantal provincies momenteel stilligt, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Schade melden – 2 opties

‘Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen’. Wij weten welke diersoorten schade veroorzaken, maar wij zullen dit toch echt in beeld moeten brengen. Dat kan op twee manieren:

  1. Een tegemoetkoming aanvragen: de schade is zodanig dat een tegemoetkoming mogelijk is. Vaak bij een schade hoger dan € 250, afhankelijk van provincie en diersoort. Meer informatie is hier te vinden

  2. Faunaschade melden: als de schade te laag is (doorgaans lager dan €250), of als er geen tegemoetkoming mogelijk is, zoals bij vrijgestelde soorten, is het raadzaam om een melding te doen. Dit kan eenvoudig via www.faunaschade.nl of via de mobiele app mobiel.faunaschade.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Al deze manieren van schademelding dragen eraan bij om schadelijk wild te kunnen blijven beheren. De eerste stap daarbij is dus schade melden. Nu schade melden is in de toekomst oogsten!