Modder op de weg en aansprakelijkheid

  • Landbouwverkeer
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West
  • LTO Noord

De oogsttijd is weer in volle gang. Dit kan leiden tot een vervuilde weg met modder of afvallende lading. Het is van belang om dit te voorkomen en de weg schoon te houden, maar dit lukt niet altijd. Jaarlijks is dit de oorzaak van verkeersongevallen, waarvan sommige met ernstige afloop.

16B5839

De vervuiler van de weg is verantwoordelijk voor het schoon houden van de weg. Besteed je hier onvoldoende aandacht aan? Dan breng je de veiligheid van het verkeer in gevaar en kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Als vervuilende partij moet je je inspannen om de openbare weg zo schoon mogelijk te houden. Dat betekent schoonvegen en indien nodig schoonspuiten met water. Houd hierbij rekening met regen op dat moment of later, omdat opgedroogde klei snel kan veranderen in een spekgladde laag.

Door het plaatsen van waarschuwingsborden kunnen weggebruikers worden gewaarschuwd voor de modder op de weg. Zorg ervoor dat de modderborden duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer. Plaats ook borden bij de aansluiting van zijwegen en in bochten!

Het is dus belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over wie, wanneer en hoe de weg wordt schoongehouden en hoe er voor preventie wordt gezorgd.

Als aangetoond kan worden dat je je uiterste best hebt gedaan hebt om de weg schoon te houden en te waarschuwen met borden, dan kan de schade in de meeste gevallen niet op de vervuiler verhaald worden.

Bij LTO Ledenvoordeel kunnen LTO leden modderborden met korting aanschaffen.