Najaarsbijeenkomsten in volle gang, mis het niet!

  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West
  • LTO Noord

LTO Noord houdt vanaf 25 oktober twaalf najaarsbijeenkomsten voor alle leden in haar werkgebied. Het programma biedt voor elk wat wils, met per avond tien tot twaalf 'tafels' waar leden worden geïnformeerd over de inzet van LTO Noord op tal van onderwerpen.

MEI_0007-2

Voorzitter Dirk Bruins kijkt uit naar de najaarsbijeenkomsten. ‘Ik heb er enorm veel zin om in gesprek te gaan met leden.’

Wat biedt LTO Noord aan voor de leden in de najaarsbijeenkomsten?

'We houden avonden met een mix aan verschillende onderwerpen, waaruit ze zelf kunnen kiezen. Verspreid door de zaal staan tafels waar leden bijvoorbeeld over duurzame energie, stikstof en gewasbescherming hun vragen kunnen stellen of hun mening kunnen geven. Per tafel gaan leden in gesprek met een bestuurder en medewerker van LTO Noord, die op hun beurt vertellen waar zij in de belangenbehartiging of in een project mee bezig zijn. Per regio kan het aanbod verschillen, met bijvoorbeeld aandacht voor Veenweide of verzilting. In gesprek gaan met elkaar hebben we de afgelopen 1,5 jaar door corona niet kunnen doen. Via webinars hebben we leden over tal van onderwerpen geïnformeerd. Maar als je echt met elkaar wat langer door wil praten of in discussie wil gaan, dan biedt een fysieke bijeenkomst zoveel meer.'

U was in maart 2020 al gestart met deze avonden.

'We moesten toen na één voorjaarsbijeenkomst in Markelo de overige afzeggen vanwege corona. Maar die ene bijeenkomst was wel een schot in de roos. Leden waren positief over de avond omdat ze hun eigen geluid, hun eigen mening kwijt konden. Dat is in een groep van tien tot vijftien mensen per tafel makkelijker dan in een grote groep.'

Wat biedt u aan voor leden die vanwege corona liever niet naar deze bijeenkomsten gaan?

'Daarvoor ontwikkelen we een aantal digitale bijeenkomsten. We willen alle leden de kans geven om hun geluid te laten horen, dat kan ook online.'

Wat hoopt u dat de avonden opleveren?

'We willen de mening van de leden, hun visie naar ons toe halen, ophalen wat we nodig hebben voor de belangenbehartiging. En ook een stukje gezelligheid, even napraten aan de bar. Daar is iedereen wel aan toe, dat geldt ook voor mij.'

Geef je hier op voor de najaarsbijeenkomsten!