Nationaal Boerencongres op 7 maart

  • LTO Noord

Het is crisis in de landbouw. In een moordend tempo stapelen regels en voorschriften op waar veehouders, akkerbouwers, tuinders en fruittelers zich aan moeten houden. Bij veel boeren staat het water aan de lippen.

Het is crisis in de landbouw. In een moordend tempo stapelen regels en voorschriften op waar veehouders, akkerbouwers, tuinders en fruittelers zich aan moeten houden. Bij veel boeren staat het water aan de lippen. Het kabinet belooft al jaren om haast te maken met toekomstregelingen. Maar er is nog geen zicht op openstelling van regelingen voor de ‘blijvers’. Tegelijkertijd wordt er steeds weer nieuw beleid over agrariërs uitgestort. De inkt van een maatregel is nog niet opgedroogd of een andere maatregel komt daar bovenop: bufferstroken, kalenderlandbouw, NV-gebieden, verlies van derogatie, stijgende loonkosten – er komt geen einde aan.

De rek is eruit en de laatste dagen zien we dat de onrust onder boeren en tuinders een kookpunt bereikt. Wij begrijpen jullie zorgen en zien dit elke dag weer op elk bedrijf dat we bezoeken. Wat LTO betreft is er geen alternatief: de stapeling van regels moet verminderen en de praktijk moet weer centraal komen te staan. Op een aantal onderdelen kan het kabinet hieraan tegemoet komen met nationaal beleid, maar veel zaken waardoor agrariërs in de knel zitten, vloeien voort uit Europese regels. De verantwoordelijkheid om – binnen de Europese Unie – op te komen voor de belangen van Nederland en voor onze Nederlandse boeren en tuinders ligt bij de regering en het parlement. Dát is dus ook het niveau waarop wij onze zorgen neer willen leggen, en waar we het gesprek willen voeren over oplossingen om uit de beleidsklem te komen.

Daarom organiseert LTO op donderdag 7 maart het Nationale Boerencongres. Met LTO-leden – verspreid over alle sectoren en provincies – gaan we in gesprek met de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer. Deze boerenmanifestatie organiseren we op een goed bereikbare locatie, centraal in het land, in de avond (19:00u – 22:00u). Voor leden die van verder komen, wordt busvervoer georganiseerd.

Nadere informatie over het programma en de locatie maken we binnenkort bekend. Dan openen we ook de aanmelding voor leden die een toegangsticket willen ontvangen. Deze informatie verspreiden we via de gebruikelijke ledenkanalen. Er is beperkt ruimte, dus wees er snel bij!

Momenteel organiseert het LTO-bestuur een regiotour waarbij we in zes bijeenkomsten, verspreid over het land, met leden in gesprek gaan over het water-, bodem- en mineralenbeleid. Samen zoeken we naar oplossingen om het beleid meer haalbaar en realistisch te maken. Deze regiotour wordt vóór donderdag 7 maart afgerond. De oogst van deze regiobijeenkomsten is waardevolle input die we op 7 maart bespreken met de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer. Voor onze input is het essentieel dat we met jullie van gedachten wisselen en horen wat jullie willen!

We hopen velen van jullie te zien en spreken, binnenkort tijdens de regiotour en op 7 maart tijdens het Nationale Boerencongres.

Met vriendelijke groet,

Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord en waarnemend voorzitter LTO Nederland
Wim Bens, voorzitter ZLTO
Thijs Rompelberg, voorzitter LLTB