Oproep: reageer op consultatie LNV over mestplafonds

  • LTO Noord
  • Melkveehouderij
  • Pluimveehouderij
  • Varkenshouderij

Het ministerie van LNV haalt via een consultatie reacties op over het wetsvoorstel dat de afroming van productierechten en het verlagen van productieplafonds mogelijk moet maken. Wij roepen veehouders met melkvee, varkens of pluimvee op om hun zienswijze te geven op het wetsvoorstel.

veehouder-van-diest-263

Dit wetsvoorstel geeft invulling aan de derogatiebeschikking om en is onderdeel van het plan van minister Adema om de problemen op de mestmarkt tegen te gaan. 

Tot maandag 17 juni is het mogelijk om te reageren op deze internetconsultatie. Veehouders met melkvee, varkens of pluimvee worden opgeroepen om hun zienswijze te geven op deze voorstellen.

LTO heeft eerder al kritiek geuit op de plannen van minister Adema en zal in die lijn namens de veehouders reageren op de internetconsultatie. Om deze boodschap te versterken roept LTO de leden op ook te reageren. Om dit makkelijker te maken biedt LTO een sjabloon aan voor het melkvee-, varkens- en pluimveehouders.

Reageren op de internetconsultatie kan tot uiterlijk maandag 17 juni via deze link.