‘Passie en ondernemerschap zijn prachtig’

  • LTO Noord

Wat kan LTO Noord voor boeren en tuinders betekenen? Waar houdt LTO zich mee bezig? En hoe zorgt ze dat de belangen van leden zo goed mogelijk worden behartigd? Donné Hegger, Judith Pelgrim en Sabrina Everts, relatiebeheerders bij LTO Noord, leggen het leden en potentiële leden graag uit. ‘Het gesprek aan de keukentafel, een ronde over het bedrijf, het sociale aspect. Daar genieten wij het allermeest van’, beamen ze alle drie.

 

‘Waardevolle gesprekken met agrariërs’

‘Boeren en tuinders die vol passie over hun bedrijf vertellen, het bedrijf aan mij laten zien en waardevolle gesprekken aan de keukentafel. Over de sector en LTO Noord. Als ik mijn werkdag zo mag afsluiten, heb ik een succesvolle dag gehad’, vertelt Donné Hegger, relatiebeheerder in regio Oost.

Hegger is sinds 2021 relatiebeheerder bij LTO Noord-regio Oost. Ze doorkruist dagelijks Gelderland en Overijssel om bij leden en potentiële leden langs te gaan. ‘Dat doe ik niet altijd in mijn eentje’, legt de relatiebeheerder uit. In haar werkgebied zijn achttien lokale LTO Noord-afdelingen actief. ‘Ik ga altijd met een van de afdelingsbestuurders op pad. Zij kennen de agrarisch ondernemers in hun eigen omgeving het allerbeste. Dat is waardevol, wil je een verbindend gesprek met elkaar voeren.’

Niet-leden

Hegger bezoekt vooral agrariërs die nog geen lid zijn. ‘Ik ga open het gesprek aan. Over hun bedrijf, de sector, de ontwikkelingen en LTO Noord. Wat vinden zij belangrijk? Wat speelt er in hun gebied? Wat kan LTO Noord betekenen? Die input neem ik mee ‘naar huis’ om vervolgens door te spelen naar de juiste LTO Noord-bestuurder en beleidsadviseur.’

‘Agrariërs waarderen het bezoek dat wij aan hen brengen’, gaat Hegger verder. ‘Ze krijgen de kans op een laagdrempelige manier input te geven en vinden het waardevol dat ze via deze weg echt een stem hebben. En ja, sommigen zijn kritisch. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de land- en tuinbouw, over het stikstofdossier, het Landbouwakkoord en regionale problemen.’

Dat vindt Hegger begrijpelijk. ‘Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en de handen ineenslaan. En dat agrariërs input blijven leveren aan LTO.’

Donné Hegger

Donné Hegger (25) uit het Gelderse Elst trekt in haar dagelijkse werk op met Ans Overmars, relatiebeheerder bij LTO Noord. Hegger, springruiter en paardenfokker, studeerde Veehouderij aan HAS green academy in Den Bosch en springt bij op het vleesveebedrijf van haar oom en tante.

‘Aan tafel bij de mensen waar het om draait’

Judith Pelgrim trad in 2021 in dienst bij LTO Noord. Als relatiebeheerder in regio Noord bezoekt ze dagelijks leden en niet-leden in de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. ‘Het persoonlijke, de passie van de ondernemers en de variatie tussen de bedrijven. Daar geniet ik iedere dag weer van.’

Pelgrim komt zelf niet uit een boerengezin. ‘Ik ben eigenlijk in de agrarische sector ‘gerold’. Ik zat vijftien jaar in de organisatie van verschillende agrarische vakbeurzen, zoals de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en Gorinchem en had veel te maken met de periferie van de sector.’

Nu zit Pelgrim aan tafel bij de mensen waar het allemaal om draait: boeren en tuinders. ‘Ik heb veel waardering voor wat zij allemaal doen.’

Regelmatig op pad

In regio Noord zijn 29 LTO Noord-afdelingen. ‘Net als Donné ga ik regelmatig met afdelingsbestuurders op pad. Samen met hen bezoek ik met name niet-leden. We leggen uit wat LTO Noord allemaal doet op landelijk, regionaal en lokaal niveau’

Landelijk zet de organisatie bijvoorbeeld veel in op het stikstofdossier en alles wat daarmee samenhangt, legt Pelgrim uit. ‘Lokaal gezien zit er een grote variatie tussen de drie provincies in regio Noord. En niet alleen tussen de provincies, maar ook daarbinnen spelen weer heel andere zaken.’

Pelgrim startte dit jaar samen met Hegger en Everts opnieuw met het LTO Noord-introductieprogramma. ‘Door corona was dat naar de achtergrond geschoven.’ Nieuwe leden krijgen een welkomstpakket met informatie over LTO Noord.

‘Aan het einde van het jaar nemen we contact met ze op, met de vraag hoe zij het lidmaatschap ervaren en of er aandachtspunten zijn.’ Een excursie naar LTO en de Tweede Kamer in Den Haag maakt ook deel uit van het introductiejaar. ‘Zo willen wij een kijkje geven achter de schermen’, besluit Pelgrim.

Judith Pelgrim

Judith Pelgrim (47) uit het Drentse Dalen werkt veel samen met Anja Doldersum, relatiebeheerder bij LTO Noord-regio Noord. Doldersum richt zich met name op de ondersteuning van LTO Noord-afdelingen en bestuurders.

‘Ik ga een kritisch gesprek niet uit de weg’

Waar relatiebeheerder Sabrina Everts van LTO Noord regio West echt blij van wordt, is de samenwerking met afdelingsbestuurders en vakgroepbestuurders. ‘Samen maken we plannen om leden en potentiële leden zo goed mogelijk te binden aan LTO Noord. Wat is er nodig om agrariërs van de juiste informatie te voorzien? Hoe kunnen wij hen het beste ondersteunen? Hoe spelen we daar samen op in?’

Everts is voor veel leden en afdelingsbestuurders inmiddels geen onbekende meer. Ze werkt nu vijf jaar als relatiebeheerder bij LTO Noord in Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In regio West zijn maar liefst 38 LTO Noord-afdelingen actief. ‘Kleinere afdelingen, maar ook grote fusieafdelingen. Het is een heel divers gebied’, weet de relatiebeheerder als geen ander.

‘Ik werk met veel afdelings- en vakgroepbestuurders samen. We maken plannen voor een goede ledenbinding en gaan actief het gesprek aan met boeren en tuinders, bijvoorbeeld aan de keukentafel, tijdens afdelingsbijeenkomsten en op agrarische vakbeurzen’, geeft Everts aan.

Toegevoegde waarde

Waar de relatiebeheerder de meeste energie van krijgt? ‘Van de gesprekken die er écht toe doen. Dat wij als vereniging op die manier van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Het is ontzettend belangrijk dat wij weten wat er op het boerenerf speelt.’

Everts stuit weleens op een kritisch gesprek. ‘Maar dat ga ik zeker niet uit de weg. Er speelt momenteel zoveel in de agrarische sector. Denk aan stikstof, ruimtelijke ordening, pachtzaken, water, bodem en flora en fauna. Ik ga daar graag met agrariërs over in gesprek. Wat kan LTO Noord voor hen betekenen? Die input is onmisbaar voor ons.’

Sabrina Everts

Sabrina Everts (31) kwam in 2018 in dienst bij LTO Noord. Ze heeft verschillende functies vervuld. Zo maakte ze onder meer deel uit van het Fosfaatreductieloket. Everts werkt nu veel samen met relatiebeheerder Jan Boukes, die sinds 2022 werkzaam is bij LTO Noord.

Bron:

Nieuwe Oogst