Regiotour LTO over water-, bodem- en mineralenbeleid

  • LTO Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

LTO wil graag met leden in gesprek over alles wat momenteel op de land- en tuinbouw afkomt. Bijvoorbeeld nieuwe middelenvoorschriften, aanwijzing NV-gebieden, de kalenderlandbouw enzovoort. Er wordt daarom in iedere regio één bijeenkomst gehouden, namelijk: 28-2 (regio Oost) en 5-3 (regio West).

Vanuit LTO merken we dat er veel bezorgdheid, boosheid en onbegrip is bij onze leden over alles dat er momenteel op de land- en tuinbouw afkomt. Nieuwe middelenvoorschriften, geboden en verboden blijven zich in rap tempo opstapelen. Of het nu gaat over de aanwijzing van NV-gebieden, verplichte bufferstroken, de kalenderlandbouw met verplichte oogstdata, verlies van derogatie en mestplaatsingsruimte en toenemende afzetkosten: er wordt een grote hoeveelheid nieuwe verplichtingen uitgestort op het boerenerf. 

Op dit moment worden de laatste zaken van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking uitgerold. Ondertussen begint de overheid met nadenken over de invulling voor het 8e Actieprogramma en komt de deadline van de Kaderrichtlijn Water rap dichterbij. Terwijl ondernemers in praktijk vooral worstelen met consequenties van het natte voor- en najaar en de overspannen mestmarkt.

Geef je mening

Maar met alleen boosheid en zorg komen we niet verder. LTO zoekt naar mogelijkheden om het beleid aan te passen. Daarover willen we graag met onze leden in gesprek. Wat zien leden als mogelijkheden? Waar zou LTO op in moeten zetten? Welke dilemma’s zijn er, wat is wel toekomstgericht, biedt perspectief en zet 'zoden aan de dijk'? 

Daarover willen we graag met u als lid in gesprek. We nodigen u uit op een van de drie bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Regio Oost

Regio West

Regio Noord: deze bijeenkomst is geweest