Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland

 • Gelderland
 • Regio Oost
 • Droogte
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Waterwijs Boeren Gelderland
 • Achterhoek Noord
 • Bommelerwaard
 • De Betuwe
 • De Liemers Montferland
 • Gelderse Vallei
 • Noord-Oost Veluwe
 • Oost Achterhoek
 • Oost Betuwe
 • Randmeerkust
 • West Achterhoek
 • Zuid-Oost Veluwe

Perceel te nat of juist te droog? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (LTO Noord) zitten klaar om antwoord te geven op jouw vragen tijdens een webinar.

waterbeheer-03

Het webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ wordt georganiseerd op maandag 5 juli 2021. 
Heb je een vraag of opmerking voor hen? Geef het nu al door. Dat kan via deze aanmeldlink voor de webinar.

Daniël en Henk schuiven normaal aan de keukentafel om hun kennis en ervaringen rond waterbeschikbaarheid en de mogelijkheden te delen. Nu doen ze dat eenmalig tijdens het webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ op maandagavond 5 juli, van 20.00 - 21.00 uur. Waarbij ze zoveel mogelijk ingaan op vragen die er binnen komen.

Praktijkervaringen
Naast Daniël en Henk komen tijdens de webinar praktijkervaringen van boeren aan bod, zoals over wateropslag, druppelirrigatie of het plaatsen van een boerenstuw. Welke maatregel hebben zij genomen en waarom? Hoe pakt het uit?

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Daar gaat deze webinar op in. Gebiedsmakelaars Daniël en Henk vertellen ook over de (subsidie)mogelijkheden. Ze denken mee vanuit de boerenpraktijk, begeleiden de eventuele aanvraag en gaan voor een goede en snelle oplossing.

Persoonlijk gesprek
Maak nu online kennis met hen door je aan te melden voor deze webinar. Ze komen daarna graag bij je langs voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de mogelijkheden op jouw bedrijf. Want voldoende water is in het belang van ons allemaal.

Meld je aan en stel vast je vraag voor de webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’.

Alvast meer weten? Kijk op de site van agrarischwaterbeheer.nl of van waterschap Rijn en IJssel.