LTO Noord en provinciale AJK's tekenen voor nieuwe samenwerking

 • Regio Noord
 • Regio Oost
 • Regio West
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Voor de volgende generatie

LTO Noord en de provinciale AJK’s gaan intensiever samenwerken. Maandag 19 april is een nieuwe overeenkomst tussen de organisaties getekend.

LTO Noord en de provinciale AJK’s zullen vaker aansluiten bij overleggen en activiteiten van elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van belangenbehartiging, projecten en programma’s, netwerken en communicatie. Beide organisaties blijven wel hun eigen geluid en profiel houden.

“Ik ben blij dat wij nog meer samen gaan werken met de AJK’s. Wij hebben een gezamenlijk belang. Door elkaar te versterken bereiken we meer voor ons allemaal”, aldus Dirk Bruins (voorzitter LTO Noord). Ook de voorzitters van het GrAJK en het FAJK, twee van de provinciale AJK’s laten weten tevreden te zijn. “We zijn trots om samen te werken met een partij die zich inzet voor de toekomst van de agrarische sector”, zegt Jarno Rietema (voorzitter GrAJK). “Het is voor ons van meerwaarde om samen te werken op verschillende thema’s, maar om tegelijkertijd onze eigen identiteit te behouden”, aldus Hannah Geerse (voorzitter FAJK).

Nieuwe samenwerking

Sinds 2016 hebben de provinciale AJK’s en LTO Noord een samenwerkingsovereenkomst. Bij beide organisaties leefde echter de wens om een stap verder te gaan in de samenwerking om daarmee te werken aan de gezamenlijke doelstelling: het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige agrarische ondernemers. In de nieuwe overeenkomst is afgesproken dat AJK-bestuurders gebruik kunnen maken van het trainingsaanbod van LTO Academie. Ook zullen beide partijen samen projecten initiëren op dossiers die voor beide achterbannen relevant zijn én organiseren zij gezamenlijke bijeenkomsten voor leden. Daarbij zullen beide organisaties zich inzetten om elkaars ledenbestand te vergroten. 

Ondertekening

De afgelopen weken zijn vertegenwoordigers van LTO Noord langs geweest bij de verenigingen AJF, DAJK, FAJK, HAJK, GAJK, GrAJK en OAJK (provinciale afdelingen NAJK) om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit is vandaag definitief bekrachtigd met een videogesprek tussen LTO Noord en de AJK’s.