‘Sterke bestuurders én werkorganisatie’

  • Wij van LTO Noord

'Ik vind het belangrijk dat we als boeren verenigd zijn. Als individu ben je geen partij, zit je nergens aan tafel. Waarom dan LTO? LTO heeft niet alleen sterke bestuurders, maar ook een sterke werkorganisatie. Dat kost geld, maar is hard nodig.' Dit zegt LTO Noord-lid Geert Stevens in Wij Van LTO Noord.

Kunt u wat meer vertellen over uw bedrijf?

‘Ik heb het bedrijf in 2013 overgenomen van mijn ouders. We zijn uitgegroeid naar 105 koeien op 47 hectare. Ik vind het belangrijk om een bedrijf te hebben dat zich aanpast aan de omstandigheden. Bijvoorbeeld de maatschappelijke wens richting meer biodiversiteit. Wij hebben kruidenrijk grasland en akkerranden. Gelukkig levert dat voor ons ook een plus op de melk op.’

Met wie runt u het bedrijf?

‘In maatschap met mijn vrouw Dineke. We werken echt samen. We hebben geen echte taakverdeling. We laten steeds meer van het landwerk in loonwerk doen.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘We hebben geen grote groeiambities, maar ik haal veel energie uit de netwerken waarin we ons bevinden. Ik doe mee aan Koeien & Kansen en Netwerk Praktijkbedrijven. Het zijn allemaal netwerken gericht op de toekomst. Wat wordt er gevraagd van de melkveehouderij en hoe speel ik daarop in? Denk aan het eiwitgehalte in rantsoen of sturen op methaan.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Ik vind het belangrijk dat we als boeren verenigd zijn. Als individu ben je geen partij, zit je nergens aan tafel. Waarom dan LTO? LTO heeft niet alleen sterke bestuurders, maar ook een sterke werkorganisatie. Dat kost geld, maar is hard nodig. Ik vind dat boeren ook tijd moeten investeren in de eigen organisatie. Ik ben zelf acht jaar bestuurslid geweest. Dat zouden meer boeren moeten doen.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord? Wat vindt u belangrijk?

‘LTO mag iets meer op de barricaden. Het is een overlegorganisatie. Iets meer met de vuist op tafel. Ik ken zelf als oud-bestuurder de afwegingen waarom je niet alles kunt zeggen, maar iets pittiger mag af en toe wel.’

Waar is jullie afdeling mee bezig? Wat speelt er bij jullie in de regio?

‘De afdeling zet zich in rondom gebiedsprocessen en het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Ook is onze afdeling goed vertegenwoordigd bij de waterschappen.’

Wat zijn in uw ogen belangrijke thema’s?

‘We hebben verschillende hobbels te nemen als melkveehouderij. Fosfaat is genomen, nu stikstof, maar klimaat en biodiversiteit komen nog. Die hobbels worden steeds groter. LTO zou een trekkersrol mogen nemen in het informeren van leden daarover. Wat is er afgesproken op het gebied van klimaat en biodiversiteit? Dat zal de meeste boeren nog verrassen.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO was?

‘Ik ben erg gecharmeerd van hoe de rol nu wordt ingevuld. Met het plan ‘Een duurzaam evenwicht’ nam LTO initiatief. Nu zou het mooi zijn om met alle ambtenaren van het ministerie van LNV een integraal plan te maken. De ene ambtenaar is bezig met klimaat, de andere met mest of energie. LTO zou met hen naar uitdagingen kunnen kijken voor een integrale aanpak. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.’

Naam: Geert Stevens (43)

Soort bedrijf: melkvee

In: Holten (Overijssel)

Lid sinds: altijd al

Bron:

Nieuwe Oogst