Terugkijken webinar veenweide over samenwerkingsregeling

  • Regio West
  • Regio Oost
  • Regio Noord
  • Veenweide West-Nederland
  • Veenweide Friesland

Op maandagavond 26 februari organiseerde LTO Noord een informatief webinar over de nieuwe samenwerkingsregeling voor veenweide- en overgangsgebieden N2000.

Tijdens deze avond heeft LNV-medewerker Marieke de Groot agrariërs uit alle veenweidegebieden in het LTO Noord-gebied meegenomen in de mogelijkheden van deze regeling, met de nadruk op de mogelijkheden voor het verhogen van de grondwaterstand in de veenweidegebieden.

In de terugkijklink van het webinar is het mogelijk om de presentatie rustig terug te luisteren. Daarnaast is de PowerPoint-presentatie toegevoegd voor verdere referentie.
Bekijk ook de samenwerkingsregeling voor veenweide- en overgangsgebieden N2000.

Voorwaarde voor deelname

Mocht je interesse hebben om aan de slag te gaan in het veenweidegebied om bodemdaling tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen, dan biedt deze regeling wellicht interessante mogelijkheden, onder andere vanwege de vergoedingen voor beheer en investeringen. Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat je als agrariër samen met andere agrariërs of belanghebbenden een gebied van minimaal 200 hectare bestrijkt. Dit gebied hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook is het cruciaal om de plannen voor het verhogen van de grondwaterstand tijdig met het waterschap te bespreken, aangezien je hun medewerking en instemming nodig hebt via een watervergunning.

Bekijk het effect van investeringen

Het effect van investeringen, zoals waterinfiltratiesystemen op het perceel maar ook voor het samenwerkingsverband, kun je zelf als agrariër bekijken op het Dashboard van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikgassen Veenweide (NOBV). Belangrijke voorwaarden voor de grondwater verhogende maatregelen zijn dat de CO2-emissie met minimaal 5% wordt verminderd en dat het gehele samenwerkingsverband onder een gemiddelde emissie van 10 ton CO2 per hectare uitkomt.

Onderzoek mogelijkheden

Marieke de Groot heeft aangeboden om de presentatie nader toe te lichten voor diegenen die in een gebied willen starten maar de regeling nog niet volledig begrijpen. Daarnaast, als je als gebied aan de slag wilt, kan een eerste goede stap zijn om contact op te nemen met de rayonbeheerder van het waterschap om de mogelijkheden van grondwaterstandverhoging in het gebied te onderzoeken.

Hier volgt een korte samenvatting van de mogelijkheden voor het verhogen van de grondwaterstand in de veenweidegebieden binnen deze regeling:

  • De regeling voorziet in een jaarlijkse vergoeding voor gewasverlies bij een geringe drooglegging op grasland in veenweide, met een oplopend tarief voor verminderde drooglegging.
  • Daarnaast vergoedt de regeling 100% de aanleg van waterinfiltratiesystemen, zoals onderwaterdrainage of drukdrainage, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
  • Ook biedt de regeling 100% vergoeding voor digitale grondwaterpeilbuizen om het meetnetwerk van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide uit te breiden.

Tot slot is er een extensiveringsoptie in de regeling, die ook te combineren valt met de geringe drooglegging. Deze optie kan zeker interessant zijn voor agrariërs die willen omschakelen naar biologisch.