Landbouwanalyse proces Kop van Drenthe toegelicht

  • Noord-Drenthe

LTO Noord en Agrarische Natuur Drenthe hebben op 28 februari een landbouwanalyse over het proces ‘Kop van Drenthe’ gedeeld met hun achterban.

drainage-17

In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, willen het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe de beken, sloten en landbouw- en natuurgebieden klimaatbestendig maken. Door klimaatverandering komen in het gebied steeds drogere, of juist zeer natte periodes voor. Dit veroorzaakt overlast én watertekort voor de landbouw en voor de natuur. Om het gebied klimaatbestendig te maken willen waterschap en provincie een nieuwe visie ontwikkelen op de inrichting van het gebied. Dit wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met gebiedspartners, waar ook landbouw onderdeel van uitmaakt.

Tijdens de bijeenkomst is input verkregen voor de vervolgstap: het ontwikkelen van scenario’s en het vormen van een visie. Belangrijk, want ook voor het vervolg is het van belang dat de standpunten vanuit de landbouw voldoende aandacht krijgen. De uitvoering van het proces ‘Kop van Drenthe’ gaat uiteindelijk onderdeel uitmaken van het ruimtelijk instrumentarium Drents Programma Landelijk Gebied.

Zowel de presentatie van 28 februari als de landbouwanalyse zijn digitaal beschikbaar.