Update Blauwtong: Gesprek met minister Adema

  • LTO Noord
  • Schapenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Kalverhouderij
  • Vleesveehouderij

Het virus Blauwtong heeft zich in de afgelopen maanden sinds 5 september stevig verspreid in Nederland. LTO houdt de ontwikkelingen sindsdien nauwlettend in de gaten en zit geregeld met het ministerie LNV om tafel om gesprekken te voeren over de situatie en de ontwikkeling van een vaccin.

friesland-30

Op 8 november zijn Saskia Duives-Cahuzak (voorzitter LTO Schapenhouderij) en Jeannette van de Ven (portefeuillehouder Gezonde Dieren) op gesprek geweest met een bredere delegatie bij minister Adema om het te hebben over de situatie.

‘Het doel is het zo snel mogelijk stoppen van het enorme dierenleed dat wordt veroorzaakt door blauwtong’, stelt voorzitter Saskia Duives-Cahuzak. ‘Door het warme weer zien we nog geen afname in het aantal zieke dieren en de kans op herstel is nagenoeg nihil.’ Ook onder runderen hebben we de afgelopen weken een toename gezien van zieke dieren en sterfte en neemt de ernst van de situatie toe. De emotionele en financiële schade onder veehouders is groot.

Vaccin

Vanuit het ministerie is er toegezegd dat er stappen worden gezet met de farmaceutische industrie om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen. Vanuit de portefeuillelijn is er contact met Animal Health Europe, de Europese organisatie van vaccinproducenten. Vanuit die hoedanigheid trekken Europese landen met elkaar op om z.s.m een vaccin beschikbaar te krijgen. ‘We hebben zometeen een paar maanden kou, maar volgend voorjaar worden de knutten door het warmte weer actief. LNV investeert op dit moment in monitoring en we hopen dat ondernemers zich blijven melden zodat we een goed beeld houden van de omvang van de situatie ’, aldus Jeannette van de Ven.

Een uitdaging is de ongelijkheid tussen Europese landen wat betreft het waarderen en ondersteunen van veehouderij. Frankrijk, Spanje en Duitsland hebben bijvoorbeeld meer regelingen beschikbaar voor schapenhouders ter ondersteuning.

Minister Adema onderschrijft de noodkreet en is bereid om na te denken over mogelijke ondersteuning van de sector. LTO blijft in gesprek om mee te denken over concrete uitwerkingen.

Je leest meer over blauwtong op onze themapagina

Bron:

LTO Nederland